Online OIOUBL Dokumentation


Statement

Statement

Statement (KontoUdtog) specifikation

Navn Statement (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition OIOUBL Statement er et dokument for udveksling af elektroniske kontoudtog. Kontoudtog har udelukkende til formål at give en oversigt over de økonomiske fordringer og transaktioner mellem en kunde og leverandør. Kontoudtog kan ikke anvendes som faktura, kreditnotaer eller rykker.

Statement sendes fra AccountingSupplierParty (leverandør) og AccountingCustomerParty (kunde)..

Kontoudtog er opbygget til at opfylde de almindelige krav til et kontoudtog for anvendelse i Danmark herunder momsnummer, identifikationer, specifikationer o.lign.

Udover de formelle krav til afsender og modtager samt indholdet i et kontoudtog, skal den elektroniske udgave tillige indeholde EndePunktID og opfylde kravene i denne dokumentguideline.

EndePunktID anvendes til at identificere den "elektroniske postkasse", hvor det elektroniske dokument skal afleveres og danner grundlag for routning af meddelelsen.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
UBLVersionID UBLVersionID Identifier Ja 1
CustomizationID SpecialtilpasningsID Identifier Ja 1
ProfileID ProfilID Identifier Ja 1
ID ID Identifier Ja 1
CopyIndicator KopiIndikator Indicator Ja 0..1
UUID UniversaltlUnikID Identifier Ja 0..1
IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 1
IssueTime UdstedelsesTid Time Aftales 0..1
Note Note Text Ja 0..n
DocumentCurrencyCode DokumentValutaKode Code Ja 1
TotalDebitAmount DebetBeløb Amount Ja 0..1
TotalCreditAmount KreditBeløb Amount Ja 0..1
TotalBalanceAmount BalanceBeløb Amount Ja 1

Underklasser i klassen Statement (KontoUdtog)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
UBLExtensions UBLExtensions Aftales 0..1   OIOUBL_GUIDE_UDVIDELSER
StatementPeriod KontoUdtogsPeriode Ja 0..1 Bibliotek, 3.78  
AdditionalDocumentReference SupplerendeDokumentReference Ja 0..n Bibliotek, 3.36 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
Signature Signatur Ja 0..n Bibliotek, 3.96 OIOUBL_GUIDE_SIGNATUR
AccountingSupplierParty Kreditor Ja 1 3.2 OIOUBL_GUIDE_PART
AccountingCustomerParty Debitor Ja 1 3.3 OIOUBL_GUIDE_PART
BuyerCustomerParty Køber Ja 0..1 3.4 OIOUBL_GUIDE_PART
SellerSupplierParty Sælger Ja 0..1 3.5 OIOUBL_GUIDE_PART
OriginatorCustomerParty Rekvirent Ja 0..1 Bibliotek, 3.27 OIOUBL_GUIDE_PART
PayeeParty BetalingsModtagerPart Ja 0..1 3.6 OIOUBL_GUIDE_PART
PaymentMeans BetalingsMåde Ja 0..1 Bibliotek, 3.76 OIOUBL_GUIDE_BETALING
PaymentTerms BetalingsBetingelser Ja 0..n Bibliotek, 3.77 OIOUBL_GUIDE_BETALING
AllowanceCharge RabatGebyr Ja 0..n 3.7 OIOUBL_GUIDE_RABAT
TaxTotal AfgiftsTotal Ja 1 Bibliotek, 3.104 OIOUBL_GUIDE_SKAT
StatementLine KontoUdtogsLinje Ja 1..n 3.8  

Ekskluderede klasser og felter i Statement (KontoUdtog)

Navn DK-Navn Type
LineCountNumeric LinjeAntal Felt

Eksempel

<Statement >
<cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
<cbc:CustomizationID>OIOUBL-2.01</cbc:CustomizationID>
<cbc:ProfileID schemeDataURI="urn:oioubl:id:profileid-1.0">Procurement-OrdSimR-BilAdv-1.0</cbc:ProfileID>
<cbc:ID>A00095678</cbc:ID>
<cbc:CopyIndicator>false</cbc:CopyIndicator>
<cbc:UUID>9756b4d0-8815-1029-857a-e388fe63f399</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2005-11-20</cbc:IssueDate>
<cbc:DocumentCurrencyCode>DKK</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:TotalDebitAmount currencyID="DKK">1000.00</cbc:TotalDebitAmount>
<cbc:TotalCreditAmount currencyID="DKK">1000.00</cbc:TotalCreditAmount>
<cbc:TotalBalanceAmount currencyID="DKK">0.00</cbc:TotalBalanceAmount>
+ <cac:StatementPeriod />
+ <cac:AccountingSupplierParty />
+ <cac:AccountingCustomerParty />
+ <cac:BuyerCustomerParty />
+ <cac:SellerSupplierParty />
+ <cac:PayeeParty />
+ <cac:AllowanceCharge />
+ <cac:StatementLine />
</Statement>