Online OIOUBL Dokumentation


PaymentTerms

PaymentTerms

PaymentTerms (BetalingsBetingelse) specifikation

Navn PaymentTerms (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger vedrørende BetalingsBetingelser.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID ID Identifier Ja 0..1
PaymentMeansID BetalingsMådeID Identifier Ja 0..1
PrepaidPaymentReferenceID ForudbetalingsReferenceID Identifier Ja 0..1
Note Note Text Ja 0..1
ReferenceEventCode MilepælKode Code Ja 0..1
SettlementDiscountPercent AfregningsRabatSats Percent Ja 0..1
PenaltySurchargePercent StrafRenteSats Percent Ja 0..1
Amount Beløb Amount Ja 0..1

Underklasser i klassen PaymentTerms (BetalingsBetingelse)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
SettlementPeriod AfregningsPeriode Ja 0..1 Bibliotek, 3.78  
PenaltyPeriod StrafPeriode Ja 0..1 Bibliotek, 3.78  

Eksempel

<cac:PaymentTerms >
<cbc:ID >1</cbc:ID>
<cbc:PaymentMeansID >1</cbc:PaymentMeansID>
<cbc:PrepaidPaymentReferenceID >INV-123</cbc:PrepaidPaymentReferenceID>
<cbc:Note >Løbende måned + 30 dage</cbc:Note>
<cbc:ReferenceEventCode >Milepæl</cbc:ReferenceEventCode>
<cbc:SettlementDiscountPercent >5</cbc:SettlementDiscountPercent>
<cbc:PenaltySurchargePercent >3</cbc:PenaltySurchargePercent>
<cbc:Amount currencyID="DKK" >6312.50</cbc:Amount>
+ <cac:SettlementPeriod />
+ <cac:PenaltyPeriod />
</cac:PaymentTerms>