Online OIOUBL Dokumentation


OrderResponseSimple

OrderResponseSimple

OrderResponseSimple (Simpel ordrebekræftelse) specifikation

Navn OrderResponseSimple (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition OIOUBL OrderResponseSimple er et officielt dokument for udveksling af simple elektroniske ordrebekræftelser. Den simple ordrebekræftelse anvendes i et sammenhængende ordre-til-faktura flow, hvor en ordre eller ordreændring enten bekræftes eller afvises i sin helhed.
Den simple orderbekræftelse udveksles mellem BuyerCustomerParty (kunde) og SellerSupplierParty (leverandør).

Den simple ordrebekræftelse er opbygget til at indeholde de almindelige krav til en gyldig ordrebekræftelse for anvendelse i Danmark herunder momsnummer, identifikationer, specifikationer o.lign.

Afhængig af hvilken profil, der anvendes, kan ordrebekræftelsen indgå i et avanceret ordreflow med mulighed for udveksling af ændringsordrer, ordresletning og ordrebekræftelser

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
UBLVersionID UBLVersionID Identifier Ja 1
CustomizationID SpecialtilpasningsID Identifier Ja 1
ProfileID ProfilID Identifier Ja 1
ID ID Identifier Ja 1
CopyIndicator KopiIndikator Indicator Ja 0..1
UUID UniversaltlUnikID Identifier Ja 0..1
IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 1
IssueTime UdstedelsesTid Time Aftales 0..1
Note Note Text Ja 0..n
AcceptedIndicator AcceptIndikator Indicator Ja 1
RejectionNote Afvisningsnote Text Ja 0..1
AccountingCost FinansKontoNummer Text Ja 0..1

Underklasser i klassen OrderResponseSimple (Simpel ordrebekræftelse)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
UBLExtensions UBLExtensions Aftales 0..1   OIOUBL_GUIDE_UDVIDELSER
OrderReference OrdreReference Ja 1 3.2  
AdditionalDocumentReference AndenDokumentReference Aftales 0..n Bibliotek, 3.36 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
Signature Signatur Ja 0..n Bibliotek, 3.96 OIOUBL_GUIDE_SIGNATUR
SellerSupplierParty Sælger Ja 1 3.3  
BuyerCustomerParty Køber Ja 1 3.4  
OriginatorCustomerParty OprindeligKunde Aftales 0..1 Bibliotek, 3.27  
AccountingSupplierParty Kreditor Ja 0..1 Bibliotek, 3.100  
AccountingCustomerParty Debitor Ja 0..1 Bibliotek, 3.27  

Ekskluderede klasser og felter i OrderResponseSimple (Simpel ordrebekræftelse)

Navn DK-Navn Type
CustomerReference KundeReference Felt
AccountingCostCode FinansKontoNummerKode Felt

Eksempel

<OrderResponseSimple >
<cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
<cbc:CustomizationID>OIOUBL-2.01</cbc:CustomizationID>
<cbc:ProfileID schemeDataURI="urn:oioubl:id:profileid-1.0">Procurement-OrdAdvR-BilSim-1.0</cbc:ProfileID>
<cbc:ID>65830</cbc:ID>
<cbc:CopyIndicator>false</cbc:CopyIndicator>
<cbc:UUID>6E09886B-DC6E-439F-82D1-7CCAC7F4E3B1</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2006-04-02</cbc:IssueDate>
<cbc:Note>Note på simpel ordre respons</cbc:Note>
<cbc:AcceptedIndicator>false</cbc:AcceptedIndicator>
<cbc:RejectionNote>Den bestilte vare er ikke på lager</cbc:RejectionNote>
+ <cac:OrderReference />
+ <cac:Signature />
+ <cac:SellerSupplierParty />
+ <cac:BuyerCustomerParty />
+ <cac:AccountingSupplierParty />
+ <cac:AccountingCustomerParty />
</OrderResponseSimple>