Online OIOUBL Dokumentation


CatalogueItemSpecificationUpdate

CatalogueItemSpecificationUpdate

CatalogueItemSpecificationUpdate (Opdatering af katalogelement) specifikation

Navn CatalogueItemSpecificationUpdate (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Formål
OIOUBL-2.0 CatalogueItemSpecificationUpdate er et officielt dokument til opdatering af varespecifikationer f.eks. navn og beskrivelse i et katalog. Dokumentet kan kun benyttes såfremt der allerede findes et katalog.

Kontekst
Fem dokumenter anvendes i forhold til at implementere og vedligeholde kataloger.

Catalogue Request dokumentet bruges til at specificere, hvilke typer af katalog er ønskes fra leverandøren f.eks. et nyt katalog eller en opdatering, samt hvilke produkter der efterspørges. Catalogue dokumentet bruges til at oprette nye kataloger og til at tilføje, opdatere eller slette varer i eksisterende kataloger. Catalogue Item Specification Update dokumentet kan, som beskrevet, anvendes når kun vare specifikationerne skal opdateres i et eksisterende katalog. Catalogue pricing Update dokumentet kan anvendes, når kun priserne i et eksisterende dokument skal opdateres. Catalogue Deletion dokumentet sletter et helt katalog.

Katalog dokumenterne skal dog også ses i forhold til hele indkøbsprocessen fra sourcing, bestilling og fakturering til betaling og de andre OIOUBL-2.0 dokumenter, som bruges til disse formål. Implementering af et katalog kan være første skridt i indkøbsprocessen, fulgt af en ordre og en faktura.

Fordele
De umiddelbare fordele i brugen af OIOUBL-2.0 dokumenterne er standardiseringen af forretningsdokumenterne til forskellig brug. UBL-2.0 standarden er en fleksibel standard, der understøtter de fleste forretningsmæssige behov, og eftersom det er en international standard, kan dokumentet anvendes på tværs af landegrænser. Den danske udgave kaldes OIOUBL-2.0 og er udformet til at imødekomme de danske krav og ønsker.

Fordelene ved at anvende OIOUBL-2.0 er muligheden for at opbygge fuldt automatiserede indkøbsflow, hvor de elektroniske dokumenter kan valideres og matche automatisk for at spare ressourcer i forhold til manuel behandling.

Referencer
Som grundlag for forståelse af denne dokument guideline og de tilhørende tværgående guideline samt kodelister anbefales det at læse dokumenterne ”Introduktion til OIOUBL pakken” og ”Introduktion til OIOUBL indkøbsscenarier”.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
UBLVersionID UBLVersionID Identifier Ja 1
CustomizationID SpecialtilpasningsID Identifier Ja 1
ProfileID ProfilID Identifier Ja 1
ID ID Identifier Ja 1
UUID UniversaltUnikID Identifier Ja 0..1
Name Navn Name Ja 0..1
IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 1
IssueTime UdstedelsesTid Time Aftales 0..1
RevisionDate ÆndringsDato Date Ja 0..1
RevisionTime ÆndringsTid Time Aftales 0..1
Note Note Text Ja 0..n
Description Beskrivelse Text Ja 0..n
VersionID VersionsID Identifier Ja 1

Underklasser i klassen CatalogueItemSpecificationUpdate (Opdatering af katalogelement)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
UBLExtensions UBLExtensions Aftales 0..1   OIOUBL_GUIDE_UDVIDELSER
ValidityPeriod GyldighedsPeriode Ja 0..1   OIOUBL_GUIDE_KATALOG_ID
RelatedCatalogueReference RelateretKatalogReference Ja 1 3.2  
ReferencedContract KontraktReference Ja 0..1 3.3  
Signature Signatur Ja 0..n    
ProviderParty KatalogUdbyder Ja 1 3.4 OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER
ReceiverParty KatalogModtager Ja 1 3.5 OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER
SellerSupplierParty Leverandør Ja 1 Bibliotek, 3.100 OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER
ContractorCustomerParty KontraktAdministrator Ja 0..1 Bibliotek, 3.27 OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER
TradingTerms HandelsVilkår Ja 0..1    
DefaultLanguage StandardSprog Ja 0..1    
CatalogueItemSpecificationUpdateLine KatalogVareSpecifikationsOpdateringsLinje Ja 1..n 3.6  

Ekskluderede klasser og felter i CatalogueItemSpecificationUpdate (Opdatering af katalogelement)

Navn DK-Navn Type
LineCountNumeric LinjeAntal Felt

Eksempel

<CatalogueItemSpecificationUpdate >
<cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
<cbc:CustomizationID>OIOUBL-2.01</cbc:CustomizationID>
<cbc:ProfileID schemeDataURI="urn:oioubl:id:profileid-1.0">Catalogue-CatAdv-1.0</cbc:ProfileID>
<cbc:ID>CAT-EX-2_ITEMUPDATE</cbc:ID>
<cbc:UUID>9756b516-8815-1029-857a-e388fe63f399</cbc:UUID>
<cbc:Name>Paper</cbc:Name>
<cbc:IssueDate>2006-05-01</cbc:IssueDate>
<cbc:IssueTime>12:00:00</cbc:IssueTime>
<cbc:RevisionDate>2006-04-01</cbc:RevisionDate>
<cbc:RevisionTime>09:30:00</cbc:RevisionTime>
<cbc:Note>Papirhuset A/S has recently updated the specifications on most product descriptions</cbc:Note>
<cbc:Description>Catalogue update for paper products</cbc:Description>
<cbc:VersionID>1.3</cbc:VersionID>
+ <cac:RelatedCatalogueReference />
+ <cac:ReferencedContract />
+ <cac:ProviderParty />
+ <cac:ReceiverParty />
+ <cac:CatalogueItemSpecificationUpdateLine />
+ <cac:CatalogueItemSpecificationUpdateLine />
</CatalogueItemSpecificationUpdate>