Online OIOUBL Dokumentation


OrderResponse

OrderResponse

OrderResponse (Ordrebekræftelse) specifikation

Navn OrderResponse (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition OIOUBL OrderResponse er et dokument for udveksling af avancerede elektroniske ordrebekræftelser. Den avancerede ordrebekræftelse anvendes i et sammenhængende ordre-til-faktura flow, hvor en ordre eller ordreændring bekræftes delvis, eller der anbefales levering af erstatningsvarer eller andre ændringer i forhold til den afgivne ordre.

Den avancerede ordrebekræftelse er orderbekræftelse afsendes fra en SellerSupplierParty (leverandør) til en BuyerCustomerParty (kunde). Det er er opbygget til at indeholde de almindelige krav til en gyldig ordrebekræftelse for anvendelse i Danmark herunder momsnummer, identifikationer, specifikationer o.lign.
EndePunktID - også kaldet EAN-lokationsnummer, anvendes til at identificere den "elektroniske postkasse", hvor det elektroniske dokument skal afleveres. EndePunktID skal registreres i det obligatoriske adresseregister for routning af elektroniske dokumenter.

Ordrebekræftelsen indgår i et avanceret ordreflow med mulighed for udveksling af ændringsordrer, ordresletning og ordrebekræftelser. Den kan også anvendes som det første elektroniske dokument i et ordreflow, hvor ordren f.eks. er afgivet mundtligt.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
UBLVersionID UBLVersionID Identifier Ja 1
CustomizationID SpecialtilpasningsID Identifier Ja 1
ProfileID ProfilID Identifier Ja 1
ID ID Identifier Ja 1
SalesOrderID Salgsordrenummer Identifier Aftales 0..1
CopyIndicator KopiIndikator Indicator Ja 0..1
UUID UniversaltlUnikID Identifier Ja 0..1
IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 1
IssueTime UdstedelsesTid Time Aftales 0..1
Note Note Text Ja 0..n
DocumentCurrencyCode DokumentValutaKode Code Ja 0..1
PricingCurrencyCode PrisValutaKode Code Ja 0..1
TaxCurrencyCode AfgiftsValutaKode Code Ja 0..1
TotalPackagesQuantity AntalKolli Quantity Ja 0..1
GrossWeightMeasure Bruttovægt Measure Aftales 0..1
NetWeightMeasure Nettovægt Measure Aftales 0..1
GrossVolumeMeasure Bruttovolumen Measure Aftales 0..1
NetVolumeMeasure Nettovolumen Measure Aftales 0..1
CustomerReference KundeReference Text Aftales 0..1
AccountingCostCode FinansKontoNummerKode Code Aftales 0..1
AccountingCost FinansKontoNummer Text Ja 0..1

Underklasser i klassen OrderResponse (Ordrebekræftelse)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
UBLExtensions UBLExtensions Aftales 0..1   OIOUBL_GUIDE_UDVIDELSER
ValidityPeriod GyldighedsPeriode Ja 0..1 3.2  
OrderReference OrdreReference Ja 0..1 3.3  
AdditionalDocumentReference AndenDokumentReference Ja 0..n Bibliotek, 3.36 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
Contract Kontrakt Ja 0..1 3.4 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
Signature Signatur Ja 0..1 Bibliotek, 3.96 OIOUBL_GUIDE_SIGNATUR
SellerSupplierParty Sælger Ja 1 3.5  
BuyerCustomerParty Køber Ja 1 3.6  
OriginatorCustomerParty OprindeligKunde Ja 0..1 Bibliotek, 3.27 OIOUBL_GUIDE_PART
FreightForwarderParty Transportør Aftales 0..1 Bibliotek, 3.70 OIOUBL_GUIDE_PART
AccountingSupplierParty Kreditor Ja 0..1 Bibliotek, 3.100  
AccountingCustomerParty Debitor Ja 0..1 Bibliotek, 3.27  
Delivery Levering Ja 0..1 3.7 OIOUBL_GUIDE_LEVERING
DeliveryTerms Leveringsbetingelse Ja 0..1 Bibliotek, 3.30 OIOUBL_GUIDE_LEVBETING
PaymentMeans Betalingsmåde Ja 0..1 Bibliotek, 3.76 OIOUBL_GUIDE_BETALING
AllowanceCharge RabatGebyr Ja 0..1 Bibliotek, 3.4 OIOUBL_GUIDE_RABAT
TransactionConditions HandelsBetingelser Ja 0..1 Bibliotek, 3.107  
DestinationCountry DestinationsLand Ja 0..1 Bibliotek, 3.24  
TaxTotal AfgiftsTotal Ja 0..1 Bibliotek, 3.104 OIOUBL_GUIDE_SKAT
LegalMonetaryTotal Total Ja 0..1 Bibliotek, 3.64 OIOUBL_GUIDE_TOTALER
OrderLine OrdreLinje Ja 1..n 3.8  

Ekskluderede klasser og felter i OrderResponse (Ordrebekræftelse)

Navn DK-Navn Type
NetNetWeightMeasure Felt
LineCountNumeric LinjeAntal Felt
OrderDocumentReference OrdreDokumentReference Klasse
OriginatorDocumentReference RekvirentDokumentReference Klasse

Eksempel

<OrderResponse >
<cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
<cbc:CustomizationID>OIOUBL-2.01</cbc:CustomizationID>
<cbc:ProfileID schemeDataURI="urn:oioubl:id:profileid-1.0">Procurement-OrdAdvR-BilSim-1.0</cbc:ProfileID>
<cbc:ID>A00095678</cbc:ID>
<cbc:CopyIndicator>false</cbc:CopyIndicator>
<cbc:UUID>6E09886B-DC6E-439F-82D1-7CCAC7F4E3B1</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2006-04-01</cbc:IssueDate>
<cbc:DocumentCurrencyCode>DKK</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:AccountingCost>5250124502</cbc:AccountingCost>
+ <cac:OrderReference />
+ <cac:SellerSupplierParty />
+ <cac:BuyerCustomerParty />
+ <cac:Delivery />
+ <cac:TaxTotal />
+ <cac:LegalMonetaryTotal />
+ <cac:OrderLine />
</OrderResponse>