Online OIOUBL Dokumentation


CreditNote

CreditNote

CreditNote (Kreditnota) specifikation

Navn CreditNote (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Formål
OIOUBL CreditNote er et officielt dokument for udveksling af elektroniske kreditnotaer. Kreditnota kan anvendes både som en enkeltstående kreditnota eller som en kreditnota, der indgår i et sammenhængende ordre-til-faktura flow.

Kontekst
Den er opbygget efter principperne i UBL's Party model til identificering af de forskellige parter, der indgår i faktureringsprocessen, og hvilke roller de indtager. De primære parter i en kreditnota er AccountingCustomerParty (Debitor) og AccountingSupplierParty (Kreditor).

Kreditnota er opbygget til at indeholde de formelle krav til en gyldig kreditnota for anvendelse såvel i Danmark som i forhold til udlandet, herunder momsnummer, leveringstider, specifikationer o.lign.

Udover de formelle krav til afsender og modtager samt indholdet i en kreditnota, skal den elektroniske udgave tillige indeholde EndePunktID, en personreference og normalt et ordre-eller rekvisitionsnummer samt opfylde kravene i denne dokumentguideline.

EndePunktID - også kaldet EAN-lokationsnummer, anvendes til at identificere den "elektroniske postkasse", hvor det elektroniske dokument skal afleveres. EndePunktID skal registreres i det obligatoriske adresseregister for routning af elektroniske dokumenter.

Personreference anvendes til at identificere den person, der er ansvarlig for behandling af det modtagne elektroniske dokument.

Ordre- eller rekvistionsnummer anvendes i de tilfælde, hvor en kreditnota udstedes med henvisning til en foregående ordre eller rekvisition. I visse særlige tilfælde, hvor der ikke foreligger en foregående ordre, kan nummeret udelades, hvis den elektroniske kreditnota fremsendes med et ProfilID, der ikke stiller krav om udfyldelse af ordre- eller rekvisitionsnummer.

Referencer
Som grundlag for forståelse af denne dokumentguideline og de tilhørende tværgående guideline samt kodelister anbefales det at læse dokumenterne "Introduktion til OIOUBL pakken" og "Introduktion til OIOUBL indkøbsscenarier".

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
UBLVersionID UBLVersionID Identifier Ja 1
CustomizationID SpecialtilpasningsID Identifier Ja 1
ProfileID ProfilID Identifier Ja 1
ID ID Identifier Ja 1
CopyIndicator KopiIndikator Indicator Ja 0..1
UUID UniversaltlUnikID Identifier Ja 0..1
IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 1
IssueTime UdstedelsesTid Time Aftales 0..1
TaxPointDate AfgiftsDato Date Aftales 0..1
Note Note Text Ja 0..n
DocumentCurrencyCode DokumentValutaKode Code Ja 1
TaxCurrencyCode AfgiftsValutaKode Code Ja 0..1
PricingCurrencyCode PrisValutaKode Code Ja 0..1
PaymentCurrencyCode BetalingsValutaKode Code Ja 0..1
PaymentAlternativeCurrencyCode AlternativBetalingsValutaKode Code Ja 0..1
AccountingCostCode FinansKontoNummerKode Code Aftales 0..1
AccountingCost FinansKontoNummer Text Ja 0..1
LineCountNumeric LinjeAntal Numeric Aftales 0..1

Underklasser i klassen CreditNote (Kreditnota)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
UBLExtensions UBLExtensions Ja 0..1   OIOUBL_GUIDE_UDVIDELSER
InvoicePeriod FakturaPeriode Ja 0..1 Bibliotek, 3.78  
DiscrepancyResponse FordringsForklaring Ja 0..1 3.2  
OrderReference OrdreReference Ja 0..1 3.3 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
BillingReference AfregningsReference Ja 0..n 3.4 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
DespatchDocumentReference AfsendelsesReference Aftales 0..n 3.5 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
ReceiptDocumentReference ModtagelsesReference Aftales 0..n 3.6 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
ContractDocumentReference KontraktDokumentReference Aftales 0..n 3.7 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
AdditionalDocumentReference SupplerendeDokumentReference Ja 0..n Bibliotek, 3.36 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
Signature Signatur Ja 0..n Bibliotek, 3.96 OIOUBL_GUIDE_SIGNATUR
AccountingSupplierParty Kreditor Ja 1 3.8  
AccountingCustomerParty Debitor Ja 1 3.9  
PayeeParty BetalingsModtagerPart Ja 0..1 3.10 OIOUBL_GUIDE_PART
TaxExchangeRate AfgiftsVekselKurs Ja 0..1 3.11 OIOUBL_GUIDE_VALUTA
PricingExchangeRate PrisVekselKurs Ja 0..1 3.12 OIOUBL_GUIDE_VALUTA
PaymentExchangeRate BetalingsVekselKurs Ja 0..1 3.13 OIOUBL_GUIDE_VALUTA
PaymentAlternativeExchangeRate AlternativBetalingsVekselKurs Ja 0..1 3.14 OIOUBL_GUIDE_VALUTA
AllowanceCharge RabatGebyr Ja 0..n Bibliotek, 3.4 OIOUBL_GUIDE_RABAT
TaxTotal AfgiftsTotal Ja 1..n Bibliotek, 3.104 OIOUBL_GUIDE_SKAT
LegalMonetaryTotal Total Ja 1 Bibliotek, 3.64 OIOUBL_GUIDE_TOTAL
CreditNoteLine KreditnotaLinje Ja 1..n 3.15  

Ekskluderede klasser og felter i CreditNote (Kreditnota)

Navn DK-Navn Type
TaxRepresentativeParty AfgiftPart Klasse

Eksempel

<CreditNote >
<cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
<cbc:CustomizationID>OIOUBL-2.01</cbc:CustomizationID>
<cbc:ProfileID schemeDataURI="urn:oioubl:id:profileid-1.0">Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0</cbc:ProfileID>
<cbc:ID>A00095679</cbc:ID>
<cbc:CopyIndicator>true</cbc:CopyIndicator>
<cbc:UUID>9756b53a-8815-1029-857a-e388fe63f399</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2007-02-22</cbc:IssueDate>
<cbc:Note>Note på kreditnota</cbc:Note>
<cbc:DocumentCurrencyCode>DKK</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:TaxCurrencyCode>DKK</cbc:TaxCurrencyCode>
<cbc:PricingCurrencyCode>DKK</cbc:PricingCurrencyCode>
<cbc:PaymentCurrencyCode>DKK</cbc:PaymentCurrencyCode>
<cbc:AccountingCost>5250124502</cbc:AccountingCost>
+ <cac:InvoicePeriod />
+ <cac:DiscrepancyResponse />
+ <cac:OrderReference />
+ <cac:BillingReference />
+ <cac:Signature />
+ <cac:AccountingSupplierParty />
+ <cac:AccountingCustomerParty />
+ <cac:PayeeParty />
+ <cac:TaxExchangeRate />
+ <cac:PricingExchangeRate />
+ <cac:PaymentExchangeRate />
+ <cac:AllowanceCharge />
+ <cac:TaxTotal />
+ <cac:LegalMonetaryTotal />
+ <cac:CreditNoteLine />
</CreditNote>