Online OIOUBL Dokumentation


CatalogueRequest

CatalogueRequest

CatalogueRequest (Katalogforespørgsel) specifikation

Navn CatalogueRequest (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition OIOUBL-2.0 CatalogueRequest er et officielt dokument til anmodning om at få tilsendt et elektronisk varekatalog. Anmodningen kan være på et nyt katalog eller på opdateringer til et eksisterende katalog, og det kan afgrænses ved at angive bestemte produkter, produktkategorier etc. I Catalogue-CatSim-1.0 profilen er der dog begrænsninger på, hvad man kan forespørge efter. Her vil enhver forespørgsel resultere i enten opdaterede linjer eller et helt nyt katalog. Bemærk, at for katalogforespørgslen er ReceiverParty afsenderen af dokumentet og SenderParty er modtageren.

Fem dokumenter anvendes i forhold til at implementere og vedligeholde kataloger.

Catalogue Request dokumentet bruges, som beskrevet, til at specificere, hvilke typer af katalog er ønskes fra leverandøren f.eks. et nyt katalog eller en opdatering, samt hvilke produkter der efterspørges. Catalogue dokumentet bruges til at oprette nye kataloger og til at tilføje, opdatere eller slette varer i eksisterende kataloger. Catalogue Item Specification Update dokumentet kan anvendes når kun vare specifikationerne skal opdateres i et eksisterende katalog. Catalogue pricing Update dokumentet kan anvendes, når kun priserne i et eksisterende dokument skal opdateres. Catalogue Deletion dokumentet sletter et helt katalog.

Katalog dokumenterne skal dog også ses i forhold til hele indkøbsprocessen fra sourcing, bestilling og fakturering til betaling og de andre OIOUBL-2.0 dokumenter, som bruges til disse formål. Implementering af et katalog kan være første skridt i indkøbsprocessen, fulgt af en ordre og en faktura.

De umiddelbare fordele i brugen af OIOUBL-2.0 dokumenterne er standardiseringen af forretningsdokumenterne til forskellig brug. UBL-2.0 standarden er en fleksibel standard, der understøtter de fleste forretningsmæssige behov, og eftersom det er en international standard, kan dokumentet anvendes på tværs af landegrænser. Den danske udgave kaldes OIOUBL-2.0 og er udformet til at imødekomme de danske krav og ønsker.

Fordelene ved at anvende OIOUBL-2.0 er muligheden for at opbygge fuldt automatiserede indkøbsflow, hvor de elektroniske dokumenter kan valideres og matche automatisk for at spare ressourcer i forhold til manuel behandling.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
UBLVersionID UBLVersionID Identifier Ja 1
CustomizationID SpecialtilpasningsID Identifier Ja 1
ProfileID ProfilID Identifier Ja 1
ID ID Identifier Ja 1
UUID UniversaltUnikID Identifier Ja 0..1
Name Navn Name Ja 0..1
IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 1
IssueTime UdstedelsesTid Time Aftales 0..1
Note Note Text Ja 0..n
Description Beskrivelse Text Ja 0..n
PricingUpdateRequestIndicator PrisOpdateringAnmodningIndikator Indicator Ja 0..1
ItemUpdateRequestIndicator VareOpdateringAnmodningIndikator Indicator Ja 0..1

Underklasser i klassen CatalogueRequest (Katalogforespørgsel)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
UBLExtensions UBLExtensions Aftales 0..1   OIOUBL_GUIDE_UDVIDELSER
ValidityPeriod GyldighedsPeriode Ja 0..1    
ReceiverParty KatalogModtager Ja 1 3.2  
ProviderParty KatalogUdbyder Ja 1 3.3  
SellerSupplierParty Leverandør Ja 0..1 Bibliotek, 3.100  
ContractorCustomerParty KontraktAdministrator Ja 0..1 Bibliotek, 3.27  
RequestedCatalogueReference AnmodetKatalogReference Ja 0..1 3.4  
ReferencedContract KontraktReference Ja 0..1 3.5  
TradingTerms HandelsVilkår Ja 0..1    
DocumentReference DokumentReference Ja 0..n    
ApplicableTerritoryAddress GældendeOmrådeAdresse Ja 0..n    
RequestedLanguage AnmodetSprog Ja 0..1    
RequestedClassificationScheme AnmodetKlassifikationsSkema Ja 0..1 3.6  
CatalogueRequestLine KatalogAnmodningLinje Ja 0..n 3.7  

Ekskluderede klasser og felter i CatalogueRequest (Katalogforespørgsel)

Navn DK-Navn Type
LineCountNumeric LinjeAntal Felt

Eksempel

<CatalogueRequest >
<cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
<cbc:CustomizationID>OIOUBL-2.01</cbc:CustomizationID>
<cbc:ProfileID schemeDataURI="urn:oioubl:id:profileid-1.0">Catalogue-CatAdv-1.0</cbc:ProfileID>
<cbc:ID>12345</cbc:ID>
<cbc:Name>Mobile phones</cbc:Name>
<cbc:IssueDate>2006-04-28</cbc:IssueDate>
<cbc:IssueTime>09:30:00</cbc:IssueTime>
<cbc:Description languageID="en-us">Mobile phones and accessories</cbc:Description>
<cbc:PricingUpdateRequestIndicator>false</cbc:PricingUpdateRequestIndicator>
<cbc:ItemUpdateRequestIndicator>false</cbc:ItemUpdateRequestIndicator>
+ <cac:ValidityPeriod />
+ <cac:ReceiverParty />
+ <cac:ProviderParty />
+ <cac:ApplicableTerritoryAddress />
</CatalogueRequest>