Online OIOUBL Dokumentation


OrderChange

OrderChange

OrderChange (Ordreændring) specifikation

Navn OrderChange (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
UBLVersionID UBLVersionID Identifier Ja 1
CustomizationID SpecialtilpasningsID Identifier Ja 1
ProfileID ProfilID Identifier Ja 1
ID ID Identifier Ja 1
SalesOrderID Salgsordrenummer Identifier Ja 0..1
CopyIndicator KopiIndikator Indicator Ja 0..1
UUID UniversaltlUnikID Identifier Ja 0..1
IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 1
IssueTime UdstedelsesTid Time Aftales 0..1
SequenceNumberID Sekvensnummer Identifier Ja 1
Note Note Text Ja 0..n
RequestedInvoiceCurrencyCode ForespurgtFaktereringsValutaKode Code Ja 0..1
DocumentCurrencyCode DokumentValutaKode Code Ja 0..1
PricingCurrencyCode PrisValutaKode Code Ja 0..1
TaxCurrencyCode AfgiftsValutaKode Code Ja 0..1
CustomerReference KundeReference Text Aftales 0..1
AccountingCostCode FinansKontoNummerKode Code Aftales 0..1
AccountingCost FinansKontoNummer Text Ja 0..1

Underklasser i klassen OrderChange (Ordreændring)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
UBLExtensions UBLExtensions Aftales 0..1   OIOUBL_GUIDE_UDVIDELSER
ValidityPeriod GyldighedsPeriode Ja 0..1 3.2  
OrderReference OrdreReference Ja 1 3.3  
QuotationDocumentReference TilbudsDokumentReference Aftales 0..1 3.4 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
OriginatorDocumentReference RekvirentDokumentReference Aftales 0..1 3.5 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
AdditionalDocumentReference AndenDokumentReference Ja 0..n Bibliotek, 3.36 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
Contract Kontrakt Ja 0..1 3.6 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
Signature Signatur Ja 0..1 Bibliotek, 3.96 OIOUBL_GUIDE_SIGNATUR
BuyerCustomerParty Køber Ja 1 3.7  
SellerSupplierParty Sælger Ja 1 3.8  
OriginatorCustomerParty OprindeligKunde Ja 0..1 Bibliotek, 3.27  
FreightForwarderParty Transportør Aftales 0..1 Bibliotek, 3.70 OIOUBL_GUIDE_PART
AccountingCustomerParty Debitor Ja 0..1 3.9  
AccountingSupplierParty Supplier Party Ja 0..1 Bibliotek, 3.100  
Delivery Levering Ja 0..1 3.10 OIOUBL_GUIDE_LEVERING
DeliveryTerms Leveringsbetingelse Ja 0..1 Bibliotek, 3.30 OIOUBL_GUIDE_LEVBETING
TransactionConditions HandelsBetingelser Aftales 0..1 Bibliotek, 3.107  
AllowanceCharge RabatGebyr Ja 0..1 Bibliotek, 3.4 OIOUBL_GUIDE_RABAT
DestinationCountry DestinationsLand Aftales 0..1 Bibliotek, 3.24  
TaxTotal AfgiftsTotal Ja 0..1 Bibliotek, 3.104 OIOUBL_GUIDE_SKAT
AnticipatedMonetaryTotal ForventetTotal Ja 0..1 Bibliotek, 3.64 OIOUBL_GUIDE_TOTALER
OrderLine OrdreLinje Ja 1..n 3.11  

Ekskluderede klasser og felter i OrderChange (Ordreændring)

Navn DK-Navn Type
LineCountNumeric LinjeAntal Felt
PaymentMeans Betalingsmåde Klasse

Eksempel

<OrderChange >
<cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
<cbc:CustomizationID>OIOUBL-2.01</cbc:CustomizationID>
<cbc:ProfileID schemeDataURI="urn:oioubl:id:profileid-1.0">Procurement-OrdAdvR-BilSim-1.0</cbc:ProfileID>
<cbc:ID>A00095679</cbc:ID>
<cbc:CopyIndicator>false</cbc:CopyIndicator>
<cbc:UUID>6E09886B-DC6E-439F-82D1-7CCAC7F4E3B2</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2006-04-10</cbc:IssueDate>
<cbc:SequenceNumberID>01</cbc:SequenceNumberID>
<cbc:DocumentCurrencyCode>DKK</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:AccountingCost>5250124502</cbc:AccountingCost>
+ <cac:OrderReference />
+ <cac:BuyerCustomerParty />
+ <cac:SellerSupplierParty />
+ <cac:AccountingCustomerParty />
+ <cac:Delivery />
+ <cac:TaxTotal />
+ <cac:AnticipatedMonetaryTotal />
+ <cac:OrderLine />
</OrderChange>