Online OIOUBL Dokumentation


Tværgående guidelines

Der er i OIOUBL en række tværgående guidelines, som beskriver udvalgte klassers anvendelse på tværs af forskellige forretningsdokumenter. Årsagen til, at de pågældende klasser har fået en speciel guideline er, at de enten er komplicerede at anvende og derfor kræver en uddybende forklaring, eller at de skal bruges forskelligt i de enkelte forretningsdokumenter og de forskellige profiler, dvs. de er kontekstafhængige. Der er i alt 23 forskellige tværgående guidelines i OIOUBL, som er tilgængelige via denne side.

Tværgående guidelines i PDF Version