Online OIOUBL Dokumentation


OrderCancellation

OrderCancellation

OrderCancellation (Ordreændring) specifikation

Navn OrderCancellation (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Formål
OIOUBL OrderCancellation er et officielt dokument for udveksling af elektroniske annulleringer af ordre. Ordreannullering anvendes i et sammenhængende ordre-til-faktura flow.

Kontekst
Den er opbygget efter principperne i UBL's Party model til identificering af de forskellige parter, der indgår i ordreprocessen, og hvilke roller de indtager. De primære parter i en orderannullering er BuyerCustomerParty (kunde) og SellerSupplierParty (leverandør).

Orderannullering er opbygget til at indeholde de almindelige krav til en gyldig ordreannullering for anvendelse i Danmark herunder momsnummer, leveringstider, aftalegrundlag, specifikationer o.lign.

Udover de formelle krav til afsender og modtager samt indholdet i en ordreannullering, skal den elektroniske udgave tillige indeholde EndePunktID, en personreference og reference til et ordre- eller rekvisitionsnummer samt opfylde kravene i denne dokumentguideline.

EndePunktID - også kaldet EAN-lokationsnummer, anvendes til at identificere den "elektroniske postkasse", hvor det elektroniske dokument skal afleveres. EndePunktID skal registreres i det obligatoriske adresseregister for routning af elektroniske dokumenter.

Personreference anvendes til at identificere den person, der er ansvarlig for behandling af det modtagne elektroniske dokument.

Ordre- eller rekvisitionsnummer anvendes til at identificere ordren som ordreannulleringen omfatter.

Disse tre informationer anvendes efterfølgende, når den elektroniske ordreannulleringen udstedes med henvisning til en foregående ordre eller rekvisition.

Afhængig af hvilken profil, der anvendes, indgår ordreannulleringen i et avanceret ordreflow med mulighed for udveksling af ændringsordrer, ordresletning og ordrebekræftelser

Referencer
Som grundlag for forståelse af denne dokumentguideline og de tilhørende tværgående guideline samt kodelister anbefales det at læse dokumenterne "Introduktion til OIOUBL pakken" og "Introduktion til OIOUBL indkøbsscenarier".

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
UBLVersionID UBLVersionID Identifier Ja 1
CustomizationID SpecialtilpasningsID Identifier Ja 1
ProfileID ProfilID Identifier Ja 1
ID ID Identifier Ja 1
CopyIndicator KopiIndikator Indicator Ja 0..1
UUID UniversaltlUnikID Identifier Ja 0..1
IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 1
IssueTime UdstedelsesTid Time Aftales 0..1
Note Note Text Ja 0..n
CancellationNote Annuleringsnote Text Ja 1

Underklasser i klassen OrderCancellation (Ordreændring)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
UBLExtensions UBLExtensions Aftales 0..1   OIOUBL_GUIDE_UDVIDELSER
OrderReference OrdreReference Ja 1 3.2  
OriginatorDocumentReference RekvirentDokumentReference Aftales 0..1 Bibliotek, 3.36 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
AdditionalDocumentReference AndenDokumentReference Aftales 0..n Bibliotek, 3.36 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
Contract Kontrakt Aftales 0..1 Bibliotek, 3.22  
Signature Signatur Ja 0..1 Bibliotek, 3.96 OIOUBL_GUIDE_SIGNATUR
BuyerCustomerParty Køber Ja 1 3.3  
SellerSupplierParty Sælger Ja 1 3.4  
OriginatorCustomerParty OprindeligKunde Aftales 0..1 Bibliotek, 3.27  

Eksempel

<OrderCancellation >
<cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
<cbc:CustomizationID>OIOUBL-2.01</cbc:CustomizationID>
<cbc:ProfileID schemeDataURI="urn:oioubl:id:profileid-1.0">Procurement-OrdAdvR-BilSim-1.0</cbc:ProfileID>
<cbc:ID>65830</cbc:ID>
<cbc:CopyIndicator>false</cbc:CopyIndicator>
<cbc:UUID>6E09886B-DC6E-439F-82D1-7CCAC7F4E3B3</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2006-04-01</cbc:IssueDate>
<cbc:IssueTime>10:00:00</cbc:IssueTime>
<cbc:CancellationNote>Forkerte varer</cbc:CancellationNote>
+ <cac:OrderReference />
+ <cac:BuyerCustomerParty />
+ <cac:SellerSupplierParty />
</OrderCancellation>