Online OIOUBL Dokumentation


AllowanceCharge

AllowanceCharge

AllowanceCharge (RabatGebyr) specifikation

Navn AllowanceCharge (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger vedrørende en tillægskomponent eller en rabatkomponent.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID ID Identifier Ja 0..1
ChargeIndicator GebyrKategoriIndikator Indicator Ja 1
AllowanceChargeReasonCode Årsagskode Code Ja 0..1
AllowanceChargeReason Årsag Text Ja 0..1
MultiplierFactorNumeric GebyrKategoriKvantitet Numeric Ja 0..1
PrepaidIndicator ForudbetaltIndikator Indicator Aftales 0..1
SequenceNumeric BeregningsSekvensNummer Numeric Ja 0..1
Amount Beløb Amount Ja 1
BaseAmount BeregningsGrundlagBeløb Amount Ja 0..1
AccountingCostCode KontoKode Code Aftales 0..1
AccountingCost KontoStreng Text Ja 0..1

Underklasser i klassen AllowanceCharge (RabatGebyr)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
TaxCategory AfgiftKategori Ja 1 Bibliotek, 3.101  

Ekskluderede klasser og felter i AllowanceCharge (RabatGebyr)

Navn DK-Navn Type
TaxTotal AfgiftTotal Klasse
PaymentMeans BetalingsMåde Klasse

Eksempel

<cac:AllowanceCharge >
<cbc:ID >1</cbc:ID>
<cbc:ChargeIndicator >false</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:MultiplierFactorNumeric >0.05</cbc:MultiplierFactorNumeric>
<cbc:Amount currencyID="DKK" >40.00</cbc:Amount>
<cbc:BaseAmount currencyID="DKK" >800.00</cbc:BaseAmount>
</cac:AllowanceCharge>