Online OIOUBL Dokumentation


Oversigt over dokumenter i OIOUBL pakken

Introduktions dokumenter

ReferenceIDFilnavnDokumenttitelDokument type
I01OIOUBL_INTROIntroduktion til OIOUBL pakkenPDF
I02OIOUBL DokumentoversigtOversigt over dokumenter i OIOUBLPDF
I03OIOUBL_NES_OIOUBLOversigt over forskelle mellem NES og OIOUBLPDF
I04OIOUBL_CHANGES_VERSION_201Oversigt over ændringer mellem version 2.0 og 2.01PDF

Scenarie pakker

ReferenceIDFilnavnDokumenttitelDokument type
S01OIOUBL_SCENARIE_INTROIntroduction to OIOUBL Procurement Scenarios
S02OIOUBL_SCENARIE_ADVORDOIOUBL ADVORD - Advanced Ordering Proucrement CyclePDF
S03OIOUBL_SCENARIE_BASPROOIOUBL BASPRO - Basic procurement CyclePDF
S04OIOUBL_SCENARIE_CATEXEOIOUBL CATEXE - Catalogue ExchangePDF
S05OIOUBL_SCENARIE_COMDELOIOUBL COMDEL - Complex Delivery Procurement CyclePDF
S06OIOUBL_SCENARIE_COMORGOIOUBL COMORG - Complex Organisations Procurement CyclePDF
S07OIOUBL_SCENARIE_COMPAYOIOUBL COMPAY - Comlex Payment CyclePDF

Dokument guidelines

ReferenceIDFilnavnDokumenttitelDokument type
G02OIOUBL_GUIDE_APPRESPONSOIOUBL Applikationsmeddelelse - UBL 2.0 ApplicationResponsePDF
G03OIOUBL_GUIDE_KATALOGOIOUBL Kataloger - UBL 2.0 CataloguePDF
G04OIOUBL_GUIDE_KATALOGFORESPOIOUBL Katalogforespørgsel - UBL 2.0 CatalogueRequestPDF
G05OIOUBL_GUIDE_KATALOGOPDATELEMENTOIOUBL Opdatering af katalogelement - UBL 2.0 CatalogueItemSpecificationUpdatePDF
G06OIOUBL_GUIDE_KATALOGOPDATPRISOIOUBL Guideline Opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdatePDF
G07OIOUBL_GUIDE_KATALOGSLETOIOUBL Sletning af katalog - UBL 2.0 CatalogueDeletionPDF
G08OIOUBL_GUIDE_ORDREOIOUBL Ordre - UBL 2.0 OrderPDF
G09OIOUBL_GUIDE_ORDREBEKRAFTOIOUBL Ordrebekræftelse - UBL 2.0 OrderResponsePDF
G10OIOUBL_GUIDE_SIMPELORDREBEKRAFTOIOUBL Simpel ordrebekræftelse - UBL 2.0 OrdreResponseSimplePDF
G11OIOUBL_GUIDE_ORDREANDRINGOIOUBL Ordreændring - UBL 2.0 OrderChangePDF
G12OIOUBL_GUIDE_ORDREANNULEROIOUBL Ordreannullering - UBL 2.0 OrdercancellationPDF
G13OIOUBL_GUIDE_KREDITNOTAOIOUBL Kreditnota - UBL 2.0 CreditNotePDF
G14OIOUBL_GUIDE_RYKKEROIOUBL Rykker - UBL 2.0 ReminderPDF
G15OIOUBL_GUIDE_KONTOOPGOROIOUBL Kontoopgørelse - UBL 2.0 StatementPDF
G16OIOUBL_GUIDE_FAKTURAOIOUBL Faktura - UBL 2.0 InvoicePDF
G30OIOUBL_GUIDE_BIBLIOTEKOIOUBL Fælles klassebibliotek - UBL 2.0 CommonLibraryPDF

Tværgående guidelines

ReferenceIDFilnavnDokumenttitelDokument type
G17 OIOUBL_GUIDE_RABAT OIOUBL Guideline Rabatter og gebyrer - UBL 2.0 AllowanceCharge PDF
G18 OIOUBL_GUIDE_VALUTA OIOUBL Valutakurser og valutakoder - UBL 2.0 CurrencyExchangeRates PDF
G19 OIOUBL_GUIDE_LEVERING OIOUBL Levering - UBL 2.0 Delivery and Delivery Party PDF
G20 OIOUBL_GUIDE_LEVBETING OIOUBL Leveringsbetingelser - UBL 2.0 Delivery Terms PDF
G21OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREFOIOUBL Dokumentreference - UBL 2.0 Document ReferencePDF
G22 OIOUBL_GUIDE_ENDEPUNKT OIOUBL EndepunktID - UBL 2.0 Endpoints PDF
G23 OIOUBL_GUIDE_PART OIOUBL Part - UBL 2.0 Party PDF
G24 OIOUBL_GUIDE_BETALING OIOUBL Betalingsmåder og betingelser - UBL 2.0 Payment means og payment terms PDF
G25 OIOUBL_GUIDE_PRISER OIOUBL Priser - UBL 2.0 Prices PDF
G26 OIOUBL_GUIDE_PROFILER OIOUBL Profiler - UBL 2.0 Profiles PDF
G27OIOUBL_GUIDE_SKATOIOUBL Skat - UBL 2.0 TaxPDF
G28OIOUBL_GUIDE_TOTALEROIOUBL Totaler - UBL 2.0 TotalsPDF
G29 OIOUBL_GUIDE_DATATYPE OIOUBL Datatyper - UBL 2.0 Datatypes PDF
G31 OIOUBL_GUIDE_SIGNATUR OIOUBL Signatur - UBL 2.0 Signature PDF
G32 OIOUBL_GUIDE_UUID OIOUBL UUID - UBL 2.0 UUID PDF
G33 OIOUBL_GUIDE_UDVIDELSER OIOUBL Udvidelse - UBL 2.0 Extension PDF
G34 OIOUBL_GUIDE_KONTAKT OIOUBL Kontakt - UBL 2.0 Contact PDF
G35 OIOUBL_GUIDE_RESPONS OIOUBL Bekræftelse - UBL 2.0 Respons PDF
G36 OIOUBL_GUIDE_ADRESSER OIOUBL Adresser - UBL 2.0 Adress PDF
G41 OIOUBL_GUIDE_MILJØMÆRKER OIOUBL Miljømærker og andre produktcertifikater PDF

Katalog specifikke - Tværgående guidelines

ReferenceIDFilnavnDokumenttitelDokument type
G37OIOUBL_GUIDE_KATALOG_IDPDF
G38OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIVPDF
G39OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTERPDF
G40OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PRISERPDF

Kodelister

ReferenceIDFilnavnDokumenttitelDokument type
K01OIOUBL_CODE_ACCOUNTTYPECODEOIOUBL ACCOUNTTYPECODEPDF
K02OIOUBL_CODE_ADDRESSFORMATCODEOIOUBL ADDRESSFORMATCODEPDF
K03OIOUBL_CODE_ADDRESSTYPECODEOIOUBL ADDRESSTYPECODEPDF
K04OIOUBL_CODE_CATALOGUEACTIONCODEOIOUBL CATALOGUEACTIONCODEPDF
K05 OIOUBL_CODE_CATALOGUEDOCTYPECODE OIOUBL CATALOGUEDOCTYPECODE PDF
K06 OIOUBL_CODE_LIFECYCLESTATUSCODE OIOUBL LIFECYCLESTATUSCODE PDF
K09 OIOUBL_CODE_ENDPOINTID OIOUBL ENDPOINTID PDF
K32 OIOUBL_CODE_ENVIRONMENTALCODE OIOUBL Kodeliste PDF
K10 OIOUBL_CODE_INVOICETYPECODE OIOUBL INVOICETYPECODE PDF
K11 OIOUBL_CODE_PARTYID OIOUBL PARTYID PDF
K12 OIOUBL_CODE_PAYMENTID OIOUBL PAYMENTID PDF
K13 OIOUBL_CODE_PAYMENTMEANSCODE OIOUBL PAYMENTMEANSCODE PDF
K15 OIOUBL_CODE_PROFILEID OIOUBL PROFILEID PDF
K16 OIOUBL_CODE_RESPONSECODE OIOUBL RESPONSECODE PDF
K17 OIOUBL_CODE_TAXCATEGORYID OIOUBL TAXCATEGORYID PDF
K18 OIOUBL_CODE_TAXSCHEMEID OIOUBL TAXSCHEMEID PDF
K19 OIOUBL_CODE_TAXTYPECODE OIOUBL TAXTYPECODE PDF
K20 OIOUBL_CODE_REMINDERTYPECODE OIOUBL REMINDERTYPECODE PDF
K21 OIOUBL_CODE_LINERESPONSECODE OIOUBL LINERESPONSECODE PDF
K22 OIOUBL_CODE_LINESTATUSCODE OIOUBL LINESTATUSCODE PDF
K23 OIOUBL_CODE_SUBSTITUTIONSTATUSCODE OIOUBL SUBSTITUTIONSTATUSCODE PDF
K24 OIOUBL_CODE_PARTYLEGALCOMPANYID OIOUBL PARTYLEGALCOMPANYID PDF
K25 OIOUBL_CODE_PARTYTAXCOMPANYID OIOUBL PARTYTAXCOMPANYID PDF
K26 OIOUBL_CODE_LOSSRISKRESPONSIBILITYCODE OIOUBL LOSSRISKRESPONSIBILITYCODE PDF
K27 OIOUBL_CODE_PRICELISTSTATUSCODE OIOUBL PRICELISTSTATUSCODE PDF
K28 OIOUBL_CODE_PAYMENTCHANNELCODE OIOUBL PAYMENTCHANNELCODE PDF
K29 OIOUBL_CODE_DISCREPANCYRESPONSECODE OIOUBL DISCREPANCYRESPONSECODE PDF
K30 OIOUBL_CODE_RESPONSEDOCTYPECODE OIOUBL RESPONSEDOCTYPECODE PDF
K31 OIOUBL_CODE_REMINDERALLOWANCECHARGEREASONCODE OIOUBL REMINDERALLOWANCECHARGEREASONCODE PDF

Eksempelfiler til scenariebeskrivelser

ReferenceIDFilnavnDokument type
S02E01ADVORD_01_01_00_OrderResponseXML
S02E02ADVORD_01_01_00_InvoiceXML
S02E03ADVORD_01_01_00_OrderChangeXML
S02E04ADVORD_02_02_00_OrderResponseXML
S02E05ADVORD_02_02_00_OrderChangeXML
S02E06ADVORD_02_02_00_OrderResponseSimpleXML
S02E07ADVORD_02_02_00_InvoiceXML
S02E08ADVORD_03_03_00_OrderXML
S02E09ADVORD_03_03_00_OrderResponseSimpleXML
S02E10ADVORD_03_03_00_InvoiceXML
S02E11ADVORD_04_04_00_OrderXML
S02E12ADVORD_04_04_00_OrderResponseXML
S02E13ADVORD_04_04_00_OrderChangeXML
S02E14ADVORD_04_04_00_InvoiceXML
S02E15ADVORD_05_04_01_OrderXML
S02E16ADVORD_05_04_01_OrderResponseXML
S02E17ADVORD_05_04_01_OrderCancellationXML
S02E18ADVORD_06_05_00_OrderResponseSimpleXML
S02E19ADVORD_06_05_00_InvoiceXML
S03E01BASPRO_01_01_00_OrderXML
S03E02BASPRO_01_01_00_OrderResponseSimpleXML
S03E03BASPRO_01_01_00_InvoiceXML
S03E04BASPRO_02_01_02_OrderXML
S03E05BASPRO_02_01_02_OrderResponseSimpleXML
S03E06BASPRO_03_01_06_OrderXML
S03E07BASPRO_03_01_06_OrderResponseSimpleXML
S03E08BASPRO_03_01_06_InvoiceXML
S03E09BASPRO_03_01_06_ApplicationResponseXML
S03E10BASPRO_03_01_06_CreditNoteXML
S03E11BASPRO_03_01_06_Invoice_BXML
S03E12BASPRO_04_01_08_OrderXML
S03E13BASPRO_04_01_08_OrderResponseSimpleXML
S03E14BASPRO_04_01_08_InvoiceXML
S03E15BASPRO_04_01_08_ReminderXML
S04E01CATEXE_01_01_00_CatalogueRequestXML
S04E02CATEXE_01_01_00_ApplicationResponseXML
S04E03CATEXE_01_01_00_CatalogueXML
S04E04CATEXE_02_02_07_CatalogueRequestXML
S04E05CATEXE_02_02_07_CatalogueXML
S04E06CATEXE_02_02_07_ApplicationResponseXML
S04E07CATEXE_03_03_00_CatalogueRequestXML
S04E08CATEXE_03_03_00_CatalogueItemSpecificationUpdateXML
S04E09CATEXE_04_04_00_CataloguePricingUpdateXML
S04E10CATEXE_04_04_00_ApplicationResponseXML
S04E11CATEXE_05_05_00_Catalogue_AXML
S04E12CATEXE_05_05_00_ApplicationResponseXML
S04E13CATEXE_05_05_00_CatalogueRequestXML
S04E14CATEXE_05_05_00_Catalogue_BXML
S04E15CATEXE_06_06_00_CatalogueDeletionXML
S05E01COMDEL_01_01_00_OrderXML
S05E02COMDEL_01_01_00_OrderResponseSimpleXML
S05E03COMDEL_01_01_00_InvoiceXML
S05E04COMDEL_02_02_00_OrderXML
S05E05COMDEL_02_02_00_OrderResponseSimpleXML
S05E06COMDEL_02_02_00_InvoiceXML
S05E07COMDEL_03_01_04_OrderXML
S05E08COMDEL_03_01_04_OrderResponseSimpleXML
S05E09COMDEL_03_01_04_ApplicationResponseXML
S05E10COMDEL_03_01_04_InvoiceXML
S05E11COMDEL_04_02_04_OrderXML
S05E12COMDEL_04_02_04_OrderResponseSimpleXML
S05E13COMDEL_04_02_04_InvoiceXML
S05E14COMDEL_04_02_04_ApplicationResponseXML
S06E01COMORG_01_01_00_OrderXML
S06E02COMORG_01_01_00_OrderResponseSimpleXML
S06E03COMORG_01_01_00_InvoiceXML
S06E04COMORG_02_02_00_OrderXML
S06E05COMORG_02_02_00_OrderResponseSimpleXML
S06E06COMORG_02_02_00_InvoiceXML
S06E07COMORG_03_03_00_OrderXML
S06E08COMORG_03_03_00_OrderResponseSimpleXML
S06E09COMORG_03_03_00_InvoiceXML
S07E01COMPAY_01_01_00_OrderResponseXML
S07E02COMPAY_01_01_00_InvoiceXML
S07E03COMPAY_02_02_00_SelfBilledInvoiceXML
S07E04COMPAY_02_02_00_ApplicationResponseXML
S07E05COMPAY_03_03_00_OrderXML
S07E06COMPAY_03_03_00_OrderResponseSimpleXML
S07E07COMPAY_03_03_00_InvoiceXML
S07E08COMPAY_03_03_00_ReminderXML
S07E09COMPAY_04_04_00_OrderXML
S07E10COMPAY_04_04_00_OrderResponseSimpleXML
S07E11COMPAY_04_04_00_InvoiceXML