Online OIOUBL Dokumentation


ApplicationResponse

ApplicationResponse

ApplicationResponse (Applikationsmeddelelse) specifikation

Navn ApplicationResponse (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition OIOUBL ApplicationResponse er et dokument for udveksling af elektroniske kvitteringer for behandling af elektroniske OIOUBL dokumenter. Dokumentet anvendes til såvel tekniske som forretningsmæssige kvitteringer.

ApplicationResponse udveksles mellem en SenderParty (Afsender) og en ReceiverParty (Modtager). Se i øvrigt [G23] for en nærmere beskrivelse af parter.

ApplicationResponse er opbygget til at opfylde de formelle krav til en gyldig kvittering for behandling af et elektronisk OIOUBL dokument.

ApplicationResponse, skal indeholde EndePunktID og en personreference for modtageren, en reference til det dokument, det vedrører og en responskode samt opfylde kravene i denne dokumentguideline.

EndePunktID anvendes til at identificere den "elektroniske postkasse", hvor det elektroniske dokument skal afleveres og danner grundlag for routning af meddelelsen.

Personreference anvendes til at identificere den person, der er ansvarlig for behandling af det modtagne elektroniske dokument.

Dokumentreference anvendes til at identificere det dokument, som ApplicationResponse vedrører.

Responskode anvendes til at tilkendegive, hvilken form for kvittering der gives.

Læs mere om anvendelse af ApplicationResponse i [G35]

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
UBLVersionID UBLVersionID Identifier Ja 1
CustomizationID SpecialtilpasningsID Identifier Ja 1
ProfileID ProfilID Identifier Ja 1
ID ID Identifier Ja 1
UUID UUID Identifier Ja 0..1
IssueDate Udstedelsesdato Date Ja 1
IssueTime Udstedelsestid Time Aftales 0..1
ResponseDate ResponseDato Date Aftales 0..1
ResponseTime ResponseTid Time Aftales 0..1
Note Note Text Ja 0..n
VersionID VersionsID Identifier Aftales 0..1

Underklasser i klassen ApplicationResponse (Applikationsmeddelelse)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
UBLExtensions UBLExtensions Aftales 0..1   OIOUBL_GUIDE_UDVIDELSER
Signature Signatur Ja 0..n Bibliotek, 3.96 OIOUBL_GUIDE_SIGNATUR
SenderParty SenderPart Ja 1 3.1 OIOUBL_GUIDE_PART
ReceiverParty ModtagerPart Ja 1 3.2 OIOUBL_GUIDE_PART
DocumentResponse DokumentRespons Ja 1 3.3  

Eksempel

<ApplicationResponse >
<cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
<cbc:CustomizationID>OIOUBL-2.01</cbc:CustomizationID>
<cbc:ProfileID schemeDataURI="urn:oioubl:id:profileid-1.0">Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0</cbc:ProfileID>
<cbc:ID>B65830</cbc:ID>
<cbc:UUID>9756b516-8815-1029-857a-e388fe63f399</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2005-11-20</cbc:IssueDate>
+ <cac:SenderParty />
+ <cac:ReceiverParty />
+ <cac:DocumentResponse />
</ApplicationResponse>