Online OIOUBL Dokumentation


Kodelister

Kodelister bruges i UBL 2.0 til at administrere en række fastdefinerede udfaldsrum inden for et givent fagområde, f.eks. valutakoder og landekoder. Målet er at opnå fuld automatisk behandling af fremsendte data og mulighed for på forhånd at lægge tjek ind i diverse IT-systemer, med henblik på kun at acceptere koder inden for de tilladte udfaldsrum og dermed mindske behovet for manuelle arbejdsgange. Såfremt der er mulighed for at angive mere end en værdi i et kode- eller ID-felt er der anvendt kodelister. Kodetyper anvendes helt specifikt til at afgrænse tilladte værdier for et element (BBIE) blandt en liste af muligheder. OIOUBL opererer med fire typer af koder:

  • Statiske koder, der er indlejret i standarden.
  • Offentlige kendte koder, der kan opdateres, f.eks. ISO 4217.
  • OIOUBL definerede koder, der kan opdateres, f.eks. TaxSchemeID
  • Bilateralt aftalte koder

Til den danske OIOUBL tilpasning er der udarbejdet en række kodelister, f.eks. TaxSchemeID , som bruges til angivelse af pligtkoder i forbindelse med skatter og afgifter. I alle situationer, hvor der er defineret brug af offentligt kendte kodelister eller OIOUBL kodelister, skal listenavnet angives i forbindelse med brugen af koden. Denne definering anvendes til at skelne mellem koder, der tilhører OIOUBL standarden og bilateralt aftalte koder. I visse situationer er der givet mulighed for at anvende flere forskellige kodelister i et element. Det er f.eks. muligt i forbindelse med angivelse af identifikation af en partner og endpoints . Her kan der f.eks. angives CVR, SE, DUNS m.fl. I disse tilfælde er det defineret, hvilken forkortelse der specificerer den angivne kodeliste.

Offentlige kendte koder

Vi bliver ofte spurgt om vi ikke kan henvise til landekoder og vi giver følgende svar: CountryCode tilhører ISO med copyright: ISO's officielle landekoder kan findes her: ISO 3166-1 alpha2 online browsing

På sigt er det måske bedre at linke til Wikipedia

Wikipedia ISO 3166-1 alpha2

Der er minimale forskelle til OIOUBL fx. Syd Sudan (SS) findes ikke i OIOUBL.

tr>