Online OIOUBL Dokumentation


Identifikator

Identifikatorer er nøgler, som er ejet af enten afsender, modtager eller en tredje part. Såfremt der anvendes nøgler, der er ejet af enten afsender eller modtager, skal der ikke angives metadata i form af attributter. Nedenstående tabel angiver anvendelsen af attributterne for identikatortyperne, når de er ejet af en tredje part.
Attribut Anvendelse Eksempel OIOUBL Anbefaling
schemeID Identificerer ID typen urn:oioubl:id:profileid-1.1 Obligatorisk for OIOUBL Id-lister
schemeName Navnet på ID typen   Anvendes ikke
schemeAgencyID Angiver ID på udstederen af ID’et 320 Betinget (angives hvis muligt)
schemeAgencyName Navnet på udstederen af ID’et IT- og Telestyrelsen Valgfri
schemeVersionID Versionen af ID'et   Anvendes ikke
schemeLanguageID Det sprog listen er angivet på   Anvendes ikke
schemeDataURI Link til hvor listen kan findes   Anvendes ikke
schemeURI Link til hvor skemaet for listen kan findes   Anvendes ikke
Indhold XSD:token   Må ikke rumme ikke-synlige karakterer, dvs. mellemrum, tab og lignende.
Generelt gælder at en Identifikator ikke må rumme whitespace karakterer. Attributterne schemeAgencyID og schemeID anvendes til at angive metadata om identifikatorens oprindelse. Anvendelsen af schemeAgencyID er dog betinget, idet der ikke altid haves en værdi for denne. Den bør altid angives hvis muligt. Nedenfor haves nogle eksempler:
Eksempel 1:
<cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeAgencyID="9" schemeID="GLN">5798000416604</cbc:ID> </cac:PartyIdentification>
Eksempel 2:
<cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="DK:CVR">DK45656787</cbc:ID> </cac:PartyIdentification>
Eksempel 3:
<cbc:ID schemeAgencyID="320" schemeID="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1">63</cbc:ID>