Online OIOUBL Dokumentation


TransactionConditions

TransactionConditions

TransactionConditions (HandelsBetingelser) specifikation

Navn TransactionConditions (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger vedrørende indkøbet, dvs. salgs- eller betalingsbetingelser.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID ID Identifier Aftales 0..1
ActionCode AktionKode Code Aftales 0..1
Description Beskrivelse Text Aftales 0..n

Underklasser i klassen TransactionConditions (HandelsBetingelser)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
DocumentReference DokumentReference Aftales 0..n Bibliotek, 3.36