Online OIOUBL Dokumentation


CreditNoteLine

CreditNoteLine

CreditNoteLine (Information about a Credit Note Line.) specifikation

Navn CreditNoteLine (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID ID Identifier Ja 1
UUID UniversaltUnikID Identifier Aftales 0..1
Note Note Text Ja 0..1
CreditedQuantity KrediteretMængde Ja 1
LineExtensionAmount LinjeTotal Amount Ja 1
TaxPointDate Momsudstedelsesdato Date Aftales 0..1
AccountingCostCode DimensionsKontoKode Code Aftales 0..1
AccountingCost DimentsionsKontoStreng Text Ja 0..1

Underklasser i klassen CreditNoteLine (Information about a Credit Note Line.)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
DiscrepancyResponse FordringsForklaring Ja 0..n Bibliotek, 3.91  
DespatchLineReference AfsendelsesLinjeReference Aftales 0..n Bibliotek, 3.58  
ReceiptLineReference ModtagelsesLineReference Aftales 0..n Bibliotek, 3.58  
BillingReference AfregningsDokumentReference Ja 0..1 Bibliotek, 3.6 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
DocumentReference DokumentReference Ja 0..n Bibliotek, 3.36  
PricingReference PrisDokumentReference Aftales 0..1 Bibliotek, 3.83 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
Delivery Levering Ja 0..n Bibliotek, 3.29  
TaxTotal AfgiftTotal Ja 1 Bibliotek, 3.104 OIOUBL_GUIDE_SKAT
Item Vare Ja 0..1 Bibliotek, 3.49  
Price Pris Ja 0..1 Bibliotek, 3.81 OIOUBL_GUIDE_PRISER