Online OIOUBL Dokumentation


Invoice.InvoiceLine

Invoice.InvoiceLine

Invoice.InvoiceLine (FakturaLinje) specifikation

Navn Invoice.InvoiceLine (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger vedrørende en FakturaLinje.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID ID Identifier Ja 1
UUID UniversalUnikID Identifier Aftales 0..1
Note Note Text Ja 0..1
InvoicedQuantity FaktureretMængde Quantity Ja 1
LineExtensionAmount LinjeTotal Amount Ja 1
TaxPointDate AfgiftsDato Date Aftales 0..1
AccountingCostCode FinansKontoStrengKode Code Aftales 0..1
AccountingCost FinansKontoStreng Text Ja 0..1
FreeOfChargeIndicator GratisIndikator Indicator Ja 0..1

Underklasser i klassen Invoice.InvoiceLine (FakturaLinje)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
OrderLineReference OrdreLinjeReference Ja 0..1 3.19.1  
DespatchLineReference AfsendelsesLinjeReference Aftales 0..n Bibliotek, 3.58  
ReceiptLineReference ModtagelsesLinjeReference Aftales 0..n Bibliotek, 3.58  
BillingReference AfregningsReference Aftales 0..n 3.19.2  
PricingReference PrisReference Aftales 0..1 Bibliotek, 3.83  
DocumentReference DokumentReference Ja 0..n Bibliotek, 3.36 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
OriginatorParty InitierendePart Aftales 0..1 Bibliotek, 3.70  
Delivery Levering Ja 0..n 3.19.3 OIOUBL_GUIDE_LEVERING
AllowanceCharge RabatGebyr Ja 0..n Bibliotek, 3.4 OIOUBL_GUIDE_RABAT
TaxTotal AfgiftTotal Ja 1..n Bibliotek, 3.104 OIOUBL_GUIDE_SKAT
Item Vare Ja 1 3.19.4  
Price Pris Ja 1 Bibliotek, 3.81 OIOUBL_GUIDE_PRISER

Ekskluderede klasser og felter i Invoice.InvoiceLine (FakturaLinje)

Navn DK-Navn Type
PaymentTerms BetalingsBetingelser Klasse
DeliveryTerms LeveringsBetingelser Klasse

Eksempel

<cac:InvoiceLine >
<cbc:ID >1</cbc:ID>
<cbc:Note >Note på linjen</cbc:Note>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA" >1.00</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="DKK" >5000.00</cbc:LineExtensionAmount>
<cbc:AccountingCost >1234567890</cbc:AccountingCost>
<cbc:FreeOfChargeIndicator >true</cbc:FreeOfChargeIndicator>
+ <cac:OrderLineReference />
+ <cac:DocumentReference />
+ <cac:AllowanceCharge />
+ <cac:TaxTotal />
+ <cac:Item />
+ <cac:Price />
</cac:InvoiceLine>