Online OIOUBL Dokumentation


Address

Address

Address (Adresse) specifikation

Navn Address (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger vedrørende en struktureret adresse

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID ID Identifier Ja 0..1
AddressTypeCode TypeKode Code Aftales 0..1
AddressFormatCode FormatKode Code Ja 1
Postbox Postboks Text Ja 0..1
Floor Etage Text Ja 0..1
Room Rum Text Ja 0..1
StreetName Vejnavn Name Ja 0..1
AdditionalStreetName VejAdresseringsNavn Name Ja 0..1
BuildingName Lokalitet Name Ja 0..1
BuildingNumber Husnummer Text Ja 0..1
InhouseMail Dueslag Text Aftales 0..1
Department Afdeling Text Ja 0..1
MarkAttention Attention Text Ja 0..1
MarkCare C/O Text Ja 0..1
PlotIdentification GrundIdentifikation Text Aftales 0..1
CitySubdivisionName ByDelsNavn Name Aftales 0..1
CityName ByNavn Name Ja 0..1
PostalZone Postnummer Text Ja 0..1
CountrySubentity Landsdel Text Ja 0..1
CountrySubentityCode LandsdelsKode Code Ja 0..1
Region Region Text Ja 0..1
District Distrikt Text Ja 0..1

Underklasser i klassen Address (Adresse)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
AddressLine Adresse linje Ja 0..n Bibliotek, 3.2  
Country Land Ja 0..1 Bibliotek, 3.24  

Ekskluderede klasser og felter i Address (Adresse)

Navn DK-Navn Type
BlockName Blok Felt
TimezoneOffset Tidszone Felt
LocationCoordinate Adresse Punkt Klasse

Eksempel

<cac:PostalAddress >
<cbc:AddressFormatCode listURI="urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.0" >STRUCTURED_DK</cbc:AddressFormatCode>
<cbc:StreetName >Leverandørvej</cbc:StreetName>
<cbc:BuildingNumber >11</cbc:BuildingNumber>
<cbc:CityName >Dyssegård</cbc:CityName>
<cbc:PostalZone >2870</cbc:PostalZone>
+ <cac:Country />
</cac:PostalAddress>