Online OIOUBL Dokumentation


OrderResponse.Contract

OrderResponse.Contract

OrderResponse.Contract (Kontrakt) specifikation

Navn OrderResponse.Contract (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger vedrørende en Kontrakt.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID ID Identifier Ja 1
ContractTypeCode KontraktTypeKode Code Aftales 0..1
ContractType KontraktType Text Ja 0..1

Ekskluderede klasser og felter i OrderResponse.Contract (Kontrakt)

Navn DK-Navn Type
IssueDate UdstedelsesDato Felt
IssueTime UdstedelsesTid Felt
ValidityPeriod GyldighedsPeriode Klasse
ContractDocumentReference KontraktDokumentReference Klasse

Eksempel

<cac:Contract >
<cbc:ID >12345</cbc:ID>
<cbc:ContractType >Rammekontrakt</cbc:ContractType>
</cac:Contract>