Online OIOUBL Dokumentation


Invoice.ReceiptDocumentReference

Invoice.ReceiptDocumentReference

Invoice.ReceiptDocumentReference (DokumentReference) specifikation

Navn Invoice.ReceiptDocumentReference (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID ID Identifier Aftales 1
CopyIndicator KopiIndikator Indicator Aftales 0..1
UUID UniversalUnikID Identifier Aftales 0..1
IssueDate UdstedelsesDato Date Aftales 0..1
XPath XPath Text Aftales 0..n

Underklasser i klassen Invoice.ReceiptDocumentReference (DokumentReference)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
Attachment Vedhæftet Aftales 0..1 3.5.1  

Ekskluderede klasser og felter i Invoice.ReceiptDocumentReference (DokumentReference)

Navn DK-Navn Type
DocumentTypeCode DokumentTypeKode Felt
DocumentType DokumentType Felt