Online OIOUBL Dokumentation


Invoice.ContractDocumentReference

Invoice.ContractDocumentReference

Invoice.ContractDocumentReference (DokumentReference) specifikation

Navn Invoice.ContractDocumentReference (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID ID Identifier Ja 1
CopyIndicator KopiIndikator Indicator Aftales 0..1
UUID UniversalUnikID Identifier Ja 0..1
IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 0..1
XPath XPath Text Ja 0..n

Underklasser i klassen Invoice.ContractDocumentReference (DokumentReference)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
Attachment Vedhæftet Ja 0..1 3.7.1  

Ekskluderede klasser og felter i Invoice.ContractDocumentReference (DokumentReference)

Navn DK-Navn Type
DocumentTypeCode DokumentTypeKode Felt
DocumentType DokumentType Felt

Eksempel

<cac:ContractDocumentReference >
<cbc:ID >234</cbc:ID>
<cbc:UUID >6E09886B-DC6E-439F-82D1-7CCAC7F4E3B1</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate >2007-02-20</cbc:IssueDate>
<cbc:DocumentType >Contract</cbc:DocumentType>
+ <cac:Attachment />
</cac:ContractDocumentReference>