Online OIOUBL Dokumentation


CreditNote.CreditNoteLine

CreditNote.CreditNoteLine

CreditNote.CreditNoteLine (KreditnotaLinje) specifikation

Navn CreditNote.CreditNoteLine (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger vedrørende en KreditnotaLinje.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID ID Identifier Ja 1
UUID UniversaltUnikID Identifier Aftales 0..1
Note Note Text Ja 0..1
CreditedQuantity KrediteretMængde Ja 1
LineExtensionAmount LinjeTotal Amount Ja 1
TaxPointDate Momsudstedelsesdato Date Aftales 0..1
AccountingCostCode DimensionsKontoKode Code Aftales 0..1
AccountingCost DimentsionsKontoStreng Text Ja 0..1

Underklasser i klassen CreditNote.CreditNoteLine (KreditnotaLinje)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
DiscrepancyResponse FordringsForklaring Ja 0..n 3.15.1  
DespatchLineReference AfsendelsesLinjeReference Aftales 0..n Bibliotek, 3.58  
ReceiptLineReference ModtagelsesLineReference Aftales 0..n Bibliotek, 3.58  
BillingReference AfregningsDokumentReference Ja 0..1 3.15.2 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
DocumentReference DokumentReference Ja 0..n Bibliotek, 3.36  
PricingReference PrisDokumentReference Aftales 0..1 Bibliotek, 3.83 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
Delivery Levering Ja 0..n 3.15.3  
TaxTotal AfgiftTotal Ja 1 Bibliotek, 3.104 OIOUBL_GUIDE_SKAT
Item Vare Ja 0..1 3.15.4  
Price Pris Ja 0..1 Bibliotek, 3.81 OIOUBL_GUIDE_PRISER

Eksempel

<cac:CreditNoteLine >
<cbc:ID >1</cbc:ID>
<cbc:Note >Note på linjen</cbc:Note>
<cbc:CreditedQuantity unitCode="EA" >1.00</cbc:CreditedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="DKK" >5000.00</cbc:LineExtensionAmount>
<cbc:AccountingCost >1234567890</cbc:AccountingCost>
+ <cac:DiscrepancyResponse />
+ <cac:BillingReference />
+ <cac:DocumentReference />
+ <cac:Delivery />
+ <cac:TaxTotal />
+ <cac:Item />
+ <cac:Price />
</cac:CreditNoteLine>