Online OIOUBL Dokumentation


CatalogueRequest.CatalogueRequestLine

CatalogueRequest.CatalogueRequestLine

CatalogueRequest.CatalogueRequestLine (KatalogAnmodningLinje) specifikation

Navn CatalogueRequest.CatalogueRequestLine (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition En kataloglinje er et katalogs grundlæggende element, dvs. noget, der kan købes.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID ID Identifier Ja 1
ContractSubdivision KontraktAfsnit Text Ja 0..1
Note Note Text Ja 0..n

Underklasser i klassen CatalogueRequest.CatalogueRequestLine (KatalogAnmodningLinje)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
LineValidityPeriod LinjeGyldighedsPeriode Aftales 0..1 Bibliotek, 3.78  
Item Vare Ja 1 3.7.1 OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV

Ekskluderede klasser og felter i CatalogueRequest.CatalogueRequestLine (KatalogAnmodningLinje)

Navn DK-Navn Type
RequiredItemLocationQuantity KrævetVarePrisVariant Klasse

Eksempel

<cac:CatalogueRequestLine >
<cbc:ID >2</cbc:ID>
+ <cac:Item />
</cac:CatalogueRequestLine>