Online OIOUBL Dokumentation


Tax Category ID

Identifikation

Identifikation urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1
Kortnavn Tax Category ID
Beskrivelse Tax Category ID for Denmark
Version 1.1
CanonicalUri urn:oioubl:id:taxcategoryid
CanonicalVersionUri urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1
Sidst opdateret 26-03-2007

Værdier

Værdi Forkortelse Kort beskrivelse Lang beskrivelse
ZeroRated ZeroRated Momsfri Momsfri
StandardRated StandardRated Normal moms Normal moms
ReverseCharge ReverseCharge Omvendt betalingspligt Omvendt betalingspligt
Excise Excise Uspecificerede punktafgifter Uspecificerede punktafgifter
3010 3010 Spiritus Spiritus
3020 3020 Vin mm > 1,2 og <= 6% vol (afgiftsklasse 1) Vin mm > 1,2 og <= 6% vol (afgiftsklasse 1)
3021 3021 Vin mm > 6% og <= 15% vol (afgiftsklasse 2) Vin mm > 6% og <= 15% vol (afgiftsklasse 2)
3022 3022 Vin mm > 15% og <= 22% vo l(afgiftsklasse 3) Vin mm > 15% og <= 22% vo l(afgiftsklasse 3)
3023 3023 Vin mm > 1,2 og <= 6% vol mousserende (afgiftsklasse 1) Vin mm > 1,2 og <= 6% vol mousserende (afgiftsklasse 1)
3024 3024 Vin mm > 6% og <= 15% vol mousserende (afgiftsklasse 2)  Vin mm > 6% og <= 15% vol mousserende (afgiftsklasse 2) 
3025 3025 Vin mm > 15% og <= 22% vol mousserende (afgiftsklasse 3) Vin mm > 15% og <= 22% vol mousserende (afgiftsklasse 3)
3030 3030 Øl Øl
3040 3040 Mineralvand mm Mineralvand mm
3041 3041 Læskedrikkoncentrat (sirup)   Læskedrikkoncentrat (sirup)  
3048 3048 - rumindhold mindre end 10 cl. - rumindhold mindre end 10 cl.
3049 3049 - rumindhold mellem 10 cl. og indtil 40 cl. - rumindhold mellem 10 cl. og indtil 40 cl.
3050 3050 - rumindhold over 40 cl. og indtil 60 cl. - rumindhold over 40 cl. og indtil 60 cl.
3051 3051 - rumindhold over 60 cl. og 110 cl. - rumindhold over 60 cl. og 110 cl.
3052 3052 - rumindhold over 110 cl. og indtil 160 cl.  - rumindhold over 110 cl. og indtil 160 cl. 
3053 3053 - rumindhold over 160 cl. 0 - rumindhold over 160 cl. 0
3054 3054 - rumindhold mindre 10 cl. - rumindhold mindre 10 cl.
3055 3055 - rumindhold mellem 10 cl. og indtil 40 cl. - rumindhold mellem 10 cl. og indtil 40 cl.
3056 3056 - rumindhold over 40 cl. og indtil 60 cl. - rumindhold over 40 cl. og indtil 60 cl.
3057 3057 - rumindhold over 60 cl. og indtil 110 cl. - rumindhold over 60 cl. og indtil 110 cl.
3058 3058 - rumindhold over 110 cl. og indtil 160 cl. - rumindhold over 110 cl. og indtil 160 cl.
3059 3059 - rumindhold over 160 cl.   - rumindhold over 160 cl.  
3060 3060 Gas- og dieselolie (motorbrændstof)   Gas- og dieselolie (motorbrændstof)  
3061 3061 Anden gas- og dieselolie   Anden gas- og dieselolie  
3062 3062 Let/ultralet dieselolie Let/ultralet dieselolie
3063 3063 Fuelolie   Fuelolie  
3064 3064 Fyringstjære  Fyringstjære 
3065 3065 Petroleum (motorbrændstof)   Petroleum (motorbrændstof)  
3066 3066 Anden petroleum  Anden petroleum 
3067 3067 Spildolie Spildolie
3068 3068 Svovlfattig diesel   Svovlfattig diesel  
3070 3070 Afgift af svovl, gas- og dieselolie og petroleum   Afgift af svovl, gas- og dieselolie og petroleum  
3071 3071 Afgift af svovl, fuelolie og fyringstjære, bitumen, tallolie, trætjære mv.   Afgift af svovl, fuelolie og fyringstjære, bitumen, tallolie, trætjære mv.  
3072 3072 Afgift af svovl, stenkul og koks mv., jordoliekoks og brunkul mv. Afgift af svovl, stenkul og koks mv., jordoliekoks og brunkul mv.
3073 3073 Afgift af svovl, benzin, autogas og anden flaskegas (LPG), raffinaderigas og naturgas   Afgift af svovl, benzin, autogas og anden flaskegas (LPG), raffinaderigas og naturgas  
3075 3075 Særlig svovlafgift af el   Særlig svovlafgift af el  
3080 3080 Benzin, blyholdig Benzin, blyholdig
3081 3081 Benzin, blyfri  Benzin, blyfri 
3082 3082 Regulering for benzenindhold mindre end 1 pct. Regulering for benzenindhold mindre end 1 pct.
3083 3083 Regulering for benzenindhold lig med 1, men mindre end 2 pct. Regulering for benzenindhold lig med 1, men mindre end 2 pct.
3084 3084 Regulering for benzenindhold lig med eller større end 3 pct.   Regulering for benzenindhold lig med eller større end 3 pct.  
3085 3085 Smøreolie mv. Smøreolie mv.
3086 3086 Karburatorvæske Karburatorvæske
3090 3090 Cigaretter  Cigaretter 
3091 3091 Cigaretpapir, herunder cigarethylstre  Cigaretpapir, herunder cigarethylstre 
3092 3092 Pibetobak, klasse C (grov) Pibetobak, klasse C (grov)
3093 3093 Pibetobak, klasse D (fin)  Pibetobak, klasse D (fin) 
3094 3094 Kardusskrå og snus  Kardusskrå og snus 
3095 3095 Spunden skrå  Spunden skrå 
3096 3096 Cigarer, cerutter og cigarillos  Cigarer, cerutter og cigarillos 
3100 3100 Chokolade- og sukkervarer mv Chokolade- og sukkervarer mv
3101 3101 Chokolade/råstofafgift (mandler, nødder, kerner mv)  Chokolade/råstofafgift (mandler, nødder, kerner mv) 
3102 3102 Chokolade/dækningsafgift (visse kager mv) Chokolade/dækningsafgift (visse kager mv)
3120 3120 Glødelamper med største bredde over 19 mm eller største Iængde over 35 mm Glødelamper med største bredde over 19 mm eller største Iængde over 35 mm
3121 3121 Andre glødelamper (små)  Andre glødelamper (små) 
3122 3122 Damplamper, neonrør og tilsvarende lysrør Damplamper, neonrør og tilsvarende lysrør
3123 3123 Sikringer til stærkstrøms-anlæg  Sikringer til stærkstrøms-anlæg 
3130 3130 Afgift af PVC-folier   Afgift af PVC-folier  
3140 3140 Konsum-is  Konsum-is 
3141 3141 Konsum-is-mix   Konsum-is-mix  
3160 3160 Rå kaffe Rå kaffe
3161 3161 Brændt kaffe  Brændt kaffe 
3162 3162 Kaffeekstrakter Kaffeekstrakter
3163 3163 Kaffeerstatning  Kaffeerstatning 
3170 3170 Te Te
3171 3171 Teekstrakt Teekstrakt
3240 3240 Kvælstof indeholdt i kemiske og mineralske gødninger   Kvælstof indeholdt i kemiske og mineralske gødninger  
3241 3241 Kvælstof indeholdt i organiske handelsgødninger Kvælstof indeholdt i organiske handelsgødninger
3242 3242 Dækningsafgift af kvælstof Dækningsafgift af kvælstof
3245 3245 Antibiotika og vækstfremmere til anvendelse som tilsætningsstoffer i foderstoffer  Antibiotika og vækstfremmere til anvendelse som tilsætningsstoffer i foderstoffer 
3246 3246 Dækningsafgift af antibiotika og vækstfremmere efter vægten af afgiftspligtige bestanddele  Dækningsafgift af antibiotika og vækstfremmere efter vægten af afgiftspligtige bestanddele 
3247 3247 Dækningsafgift af antibiotika og vækstfremmere efter standardsats   Dækningsafgift af antibiotika og vækstfremmere efter standardsats  
3250 3250 El til opvarmning af helårsboliger  El til opvarmning af helårsboliger 
3251 3251 Anden el   Anden el  
3260 3260 Engangsservice  Engangsservice 
3271 3271 Bekæmpelsesmidler (gruppe A)   Bekæmpelsesmidler (gruppe A)  
3272 3272 Bekæmpelsesmidler (gruppe B) Bekæmpelsesmidler (gruppe B)
3273 3273 Bekæmpelsesmidler (gruppe C)   Bekæmpelsesmidler (gruppe C)  
3276 3276 Afgift af visse klorerede opløsninger Afgift af visse klorerede opløsninger
3277 3277 Dækningsafgift af visse klorerede opløsningsmidler Dækningsafgift af visse klorerede opløsningsmidler
3280 3280 Autogas (LPG)  Autogas (LPG) 
3281 3281 Anden flaskegas (LPG)  Anden flaskegas (LPG) 
3282 3282 Raffinaderigas Raffinaderigas
3283 3283 Flaskegas til motorbrændstof   Flaskegas til motorbrændstof  
3290 3290 Stenkul, stenkulsbriketter, koks, cinders og koksgrus Stenkul, stenkulsbriketter, koks, cinders og koksgrus
3291 3291 Brunkulsbriketter og brunkul   Brunkulsbriketter og brunkul  
3292 3292 Jordoliekoks   Jordoliekoks  
3293 3293 Tallolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg o. l.  Tallolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg o. l. 
3294 3294 Bitumen - vandindhold større end eller lig med 27%   Bitumen - vandindhold større end eller lig med 27%  
3295 3295 Bitumen - vandindhold < 27%   Bitumen - vandindhold < 27%  
3296 3296 Stenkul og koks mv. - afgift efter brændværdi   Stenkul og koks mv. - afgift efter brændværdi  
3297 3297 Andre varer - afgift efter brændværdi Andre varer - afgift efter brændværdi
3300 3300 Afgift af CFC Afgift af CFC
3301 3301 Fjernvarmerør, ydre diameter under 130 mm   Fjernvarmerør, ydre diameter under 130 mm  
3302 3302 Fjernvarmerør, ydre diameter 130 - 230 mm  Fjernvarmerør, ydre diameter 130 - 230 mm 
3303 3303 Fjernvarmerør, ydre diameter 231 - 330 mm   Fjernvarmerør, ydre diameter 231 - 330 mm  
3304 3304 Fjernvarmerør, ydre diameter 331 - 530 mm Fjernvarmerør, ydre diameter 331 - 530 mm
3305 3305 Fjernvarmerør, ydre diameter over 530 mm   Fjernvarmerør, ydre diameter over 530 mm  
3310 3310 Køleskabe   Køleskabe  
3311 3311 Kølemiddel til vedligeholdelse af køleskabe   Kølemiddel til vedligeholdelse af køleskabe  
3320 3320 Frysere og køle-/frysekombinationsskabe   Frysere og køle-/frysekombinationsskabe  
3321 3321 Kølemiddel til vedligeholdelse af frysere og køle-/frysekombinationsskabe Kølemiddel til vedligeholdelse af frysere og køle-/frysekombinationsskabe
3330 3330 Køle- og frysediske, frysereoler, herunder køle- og fryseskabe, til kommerciel brug Køle- og frysediske, frysereoler, herunder køle- og fryseskabe, til kommerciel brug
3331 3331 Kølemiddel til vedligeholdelse af køle- og frysediske mv. til kommerciel brug Kølemiddel til vedligeholdelse af køle- og frysediske mv. til kommerciel brug
3340 3340 Køle- og fryseanlæg til industriel brug Køle- og fryseanlæg til industriel brug
3341 3341 Kølemiddel til vedligeholdelse af køle- og fryseanlæg til industriel brug Kølemiddel til vedligeholdelse af køle- og fryseanlæg til industriel brug
3350 3350 Køle- og fryseanlæg til transportmidler Køle- og fryseanlæg til transportmidler
3351 3351 Kølemiddel til vedligeholdelse af køle- og fryseanlæg til transportmidler   Kølemiddel til vedligeholdelse af køle- og fryseanlæg til transportmidler  
3360 3360 Paneler til køle- og fryserum, herunder transportmoduler (køle- og frysecontainere)   Paneler til køle- og fryserum, herunder transportmoduler (køle- og frysecontainere)  
3370 3370 Isolerede porte og døre   Isolerede porte og døre  
3380 3380 Ekstruderet polystyren (XPS) til isolering  Ekstruderet polystyren (XPS) til isolering 
3400 3400 Fugeskum   Fugeskum  
3403 3403 Afgift af nikkel-cadminum løse rundceller, enkelte eller sammenbyg- gede knapceller eller fladpak   Afgift af nikkel-cadminum løse rundceller, enkelte eller sammenbyg- gede knapceller eller fladpak  
3404 3404 Afgift af sammenbyggede nikkel- cadmium rundceller Afgift af sammenbyggede nikkel- cadmium rundceller
3405 3405 Nikkel-cadmium, brugte varer   Nikkel-cadmium, brugte varer  
3406 3406 Dækningsafgift, nikkel-cadmium- batterier   Dækningsafgift, nikkel-cadmium- batterier  
3410 3410 Slipmidler indeholdende CFC   Slipmidler indeholdende CFC  
3420 3420 Spraydåser indeholdende CFC, dog ikke dåser indeholdende de under 3400 og 3410 nævnte varer: Fugeskum og slipmiddel, som henføres til disse numre  Spraydåser indeholdende CFC, dog ikke dåser indeholdende de under 3400 og 3410 nævnte varer: Fugeskum og slipmiddel, som henføres til disse numre 
3430 3430 Dåser indeholdende CFC, bl.a. beregnet til at frembringe støj (tågehorn) Dåser indeholdende CFC, bl.a. beregnet til at frembringe støj (tågehorn)
3440 3440 Brandslukningsanlæg indeholdende haloner Brandslukningsanlæg indeholdende haloner
3441 3441 Haloner til vedligeholdelse af brand- slukningsanlæg indeholdende haloner  Haloner til vedligeholdelse af brand- slukningsanlæg indeholdende haloner 
3451 3451 Nye dæk   Nye dæk  
3452 3452 Regummierede dæk   Regummierede dæk  
3453 3453 Brugte dæk   Brugte dæk  
3500 3500 CFC-dækningsafgift efter fabrikanterklæring  CFC-dækningsafgift efter fabrikanterklæring 
3501 3501 Gebyr af blyakkumulatorer på indtil 100 Ah til start af stempelmotorer  Gebyr af blyakkumulatorer på indtil 100 Ah til start af stempelmotorer 
3502 3502 Gebyr på blyakkumulatorer på 100 Ah og derover til start af stempelmotorer Gebyr på blyakkumulatorer på 100 Ah og derover til start af stempelmotorer
3503 3503 Gebyr på andre blyakkumulatorer Gebyr på andre blyakkumulatorer
3600 3600 Atgifter af råstoffer (sten, sand, grus mv) Atgifter af råstoffer (sten, sand, grus mv)
3620 3620 CO2 - Gas- og dieselolie  CO2 - Gas- og dieselolie 
3621 3621 CO2 - Fuelolie  CO2 - Fuelolie 
3622 3622 CO2 - Fyringstjære CO2 - Fyringstjære
3623 3623 CO2 - Petroleum CO2 - Petroleum
3624 3624 CO2 - Spildolie  CO2 - Spildolie 
3630 3630 CO2 - Stenkul, stenkulsbriketter, koks, cinders og koksgrus CO2 - Stenkul, stenkulsbriketter, koks, cinders og koksgrus
3631 3631 CO2 - Jordoliekoks CO2 - Jordoliekoks
3632 3632 CO2 - Brunkulsbriketter og brunkul CO2 - Brunkulsbriketter og brunkul
3633 3633 CO2 - bitumen - vandindhold større end eller lig med 27%   CO2 - bitumen - vandindhold større end eller lig med 27%  
3634 3634 CO2 - bitumen - vandindhold < 27%   CO2 - bitumen - vandindhold < 27%  
3635 3635 CO2 - Autogas (LPG)  CO2 - Autogas (LPG) 
3636 3636 CO2 - Anden flaskegas (LPG) CO2 - Anden flaskegas (LPG)
3637 3637 CO2- Raffinaderigas CO2- Raffinaderigas
3638 3638 CO2 - afgift af el   CO2 - afgift af el  
3640 3640 Afgift af poser, papir mv.   Afgift af poser, papir mv.  
3641 3641 Afgift af poser, plast mv.   Afgift af poser, plast mv.  
3645 3645 Emballager, vægtafgift Emballager, vægtafgift
3650 3650 Polyvinylklorid og ftalater (Pvc og blødgøringsmidler) Polyvinylklorid og ftalater (Pvc og blødgøringsmidler)
3660 3660 Afgift af HFC'er, PFC'er og SF6 Afgift af HFC'er, PFC'er og SF6
3661 3661 Dækningsafgift, HFC'er, PFC'er og SF6 Dækningsafgift, HFC'er, PFC'er og SF6
3670 3670 Afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat  Afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat 
3671 3671 Dækningsafgift af varer med indhold af foderfosfat Dækningsafgift af varer med indhold af foderfosfat