Online OIOUBL Dokumentation


Invoice.BillingReference

Invoice.BillingReference

Invoice.BillingReference (AfregningsReference) specifikation

Navn Invoice.BillingReference (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger, der direkte vedrører et relateret dokument

Underklasser i klassen Invoice.BillingReference (AfregningsReference)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
InvoiceDocumentReference FakturaDokumentRefeference Ja 0..1 3.3.1  
SelfBilledInvoiceDocumentReference KøberInitieretFakturaDokumentRefererence Aftales 0..1 3.3.2  
CreditNoteDocumentReference KreditnoteDokumentReference Ja 0..1 3.3.3  
SelfBilledCreditNoteDocumentReference KøberInitieretKreditnoteDokumentRefererence Aftales 0..1 3.3.4  
ReminderDocumentReference RykkerDokumentReference Ja 0..1 3.3.5  

Ekskluderede klasser og felter i Invoice.BillingReference (AfregningsReference)

Navn DK-Navn Type
DebitNoteDocumentReference DebitNoteDokumentreference Klasse
AdditionalDocumentReference AndenDokumentReference Klasse
BillingReferenceLine AfregningsLinjeReference Klasse

Eksempel

<cac:BillingReference >
+ <cac:InvoiceDocumentReference />
</cac:BillingReference>