Online OIOUBL Dokumentation


CatalogueRequest.CatalogueRequestLine.Item

CatalogueRequest.CatalogueRequestLine.Item

CatalogueRequest.CatalogueRequestLine.Item (Vare) specifikation

Navn CatalogueRequest.CatalogueRequestLine.Item (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger, der direkte vedrører en vare.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
Description Beskrivelse Text Ja 0..n
Name Navn Name Ja 0..1
BrandName MærkeNavn Name Ja 0..n
ModelName ModelNavn Name Ja 0..n

Underklasser i klassen CatalogueRequest.CatalogueRequestLine.Item (Vare)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
SellersItemIdentification SælgersVareIdentifikation Ja 0..1 3.7.1.1 OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV
StandardItemIdentification StandardVareIdentifikation Ja 0..1 3.7.1.2 OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV
CatalogueItemIdentification KatalogVareIdentifikation Ja 0..1 3.7.1.3 OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV
AdditionalItemIdentification SupplerendeVareIdentifikation Ja 0..1 3.7.1.4 OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV

Ekskluderede klasser og felter i CatalogueRequest.CatalogueRequestLine.Item (Vare)

Navn DK-Navn Type
PackQuantity PakkeMængde Felt
PackSizeNumeric PakkeStørrelse Felt
CatalogueIndicator KatalogIndikator Felt
HazardousRiskIndicator FarlighedsIndikator Felt
AdditionalInformation SupplerendeInformation Felt
Keyword Nøgleord Felt
BuyersItemIdentification KøbersVareIdentifikation Klasse
ManufacturersItemIdentification ProducentensVareIdentifikation Klasse
CatalogueDocumentReference KatalogDokumentReference Klasse
ItemSpecificationDocumentReference VareSpecifikationDocumentReference Klasse
OriginCountry OprindelsesLand Klasse
CommodityClassification VareTypeKlasifikation Klasse
TransactionConditions HandelsBetingelser Klasse
HazardousItem FarligVare Klasse
ClassifiedTaxCategory KlasificeretAfgiftsKategori Klasse
AdditionalItemProperty SupplerendeVareEgenskaber Klasse
ManufacturerParty Producent Klasse
InformationContentProviderParty InformationsLeverandør Klasse
OriginAddress OprindelsesAdresse Klasse
ItemInstance VareInstans Klasse

Eksempel

<cac:Item >
+ <cac:SellersItemIdentification />
+ <cac:AdditionalItemIdentification />
</cac:Item>