Online OIOUBL Dokumentation


Reminder.ReminderLine.BillingReference.ReminderDocumentReference

Reminder.ReminderLine.BillingReference.ReminderDocumentReference

Reminder.ReminderLine.BillingReference.ReminderDocumentReference (DokumentReference) specifikation

Navn Reminder.ReminderLine.BillingReference.ReminderDocumentReference (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID ID Identifier Ja 1
CopyIndicator KopiIndikator Indicator Aftales 0..1
UUID UniversalUnikID Identifier Ja 0..1
IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 0..1
XPath XPath Text Ja 0..n

Underklasser i klassen Reminder.ReminderLine.BillingReference.ReminderDocumentReference (DokumentReference)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
Attachment Vedhæftet Ja 0..1 3.5.1.5.1  

Ekskluderede klasser og felter i Reminder.ReminderLine.BillingReference.ReminderDocumentReference (DokumentReference)

Navn DK-Navn Type
DocumentTypeCode DokumentTypeKode Felt
DocumentType DokumentType Felt