Online OIOUBL Dokumentation


Reminder.ReminderLine.BillingReference.InvoiceDocumentReference

Reminder.ReminderLine.BillingReference.InvoiceDocumentReference

Reminder.ReminderLine.BillingReference.InvoiceDocumentReference (DokumentReference) specifikation

Navn Reminder.ReminderLine.BillingReference.InvoiceDocumentReference (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID ID Identifier Ja 1
CopyIndicator KopiIndikator Indicator Aftales 0..1
UUID UniversalUnikID Identifier Ja 0..1
IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 0..1
XPath XPath Text Ja 0..n

Underklasser i klassen Reminder.ReminderLine.BillingReference.InvoiceDocumentReference (DokumentReference)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
Attachment Vedhæftet Ja 0..1 3.5.1.1.1  

Ekskluderede klasser og felter i Reminder.ReminderLine.BillingReference.InvoiceDocumentReference (DokumentReference)

Navn DK-Navn Type
DocumentTypeCode DokumentTypeKode Felt
DocumentType DokumentType Felt

Eksempel

<cac:InvoiceDocumentReference >
<cbc:ID >65830241</cbc:ID>
<cbc:UUID >569ED478-0EBE-4817-A234-DFB9ACA85432</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate >2006-04-01</cbc:IssueDate>
</cac:InvoiceDocumentReference>